• news.cision.com/
  • SOS Alarm/
  • SOS Alarm lanserar tjänsten Särskilt objekt - skräddarsydda larmplaner för känsliga verksamheter

SOS Alarm lanserar tjänsten Särskilt objekt - skräddarsydda larmplaner för känsliga verksamheter

Report this content

SOS Alarm lanserar tjänsten Särskilt objekt för organisationer med höga krav på säkerhet. Det är en proaktiv funktion som syftar till att minimera följderna av en olycka eller annan oförutsedd händelse genom att säkerställa att ansvariga personer på objekten får en lägesbild så tidigt som möjligt och därmed kan sätta igång krisarbete och hantering av händelsen. Att exempelvis industrier, varuhus eller kemikalieanläggningar kan minimera skadeverkningarna vid en oförutsedd händelse skapar trygghet, säkerhet och samhällsnytta

- Idén med tjänsten Särskilt objekt är att omgående kunna informera kunden och utföra på förhand preciserade åtgärder automatiskt, parallellt med utalarmeringen. På så sätt ger vi kunden möjlighet att själv starta upp sitt krisarbete och minimera följderna av händelsen, som kan vara en brand, ett kemiskt utsläpp eller någon annan typ av olycka, säger Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

- Vårt fokus är att dygnet runt, året runt verka för ett tryggare Sverige för alla. Med den nya tjänsten Särskilt objekt mobiliserar vi alla tillgängliga resurser när något inträffar, vilket innebär att företaget omedelbart kan börja arbeta för att begränsa skadan, öka personsäkerheten och undvika driftsstopp, säger Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

Så fungerar Särskilt objekt: https://youtu.be/El--espXQBA

Mer om Särskilt objekt

Särskilt objekt är en tjänst som har utvecklats för organisationer som ställer höga krav på säkerhet och hantering av olyckor på sina objekt för att snabbare kunna sätta igång arbete med att hantera händelsen. I många verksamheter är det kritiskt att ansvariga tidigt får reda på händelser som kan äventyra objektets säkerhet, därför är tjänsten efterfrågad från många olika typer av branscher där minuter av ovetande och inaktivitet från ansvariga kan få förödande konsekvenser, inte bara för de anställdas säkerhet, utan även för verksamheten i form av driftstopp och liknande.

Det är inte alltid information om en olycka som kan äventyra säkerheten på ett objekt går fram till rätt personer omgående. Det kan vara avgörande minuter som påverkar följderna av olyckan. Genom tjänsten Särskilt objekt får förutbestämda personer direkt en notifikation i telefonen om att någonting har hänt på deras objekt.

Hur fungerar det?

När SOS Alarm tar emot ett 112-samtal ställer vi två frågor omgående. Vad har inträffat och var personen befinner sig. I samtalet specificerar vi exakt var olyckan har inträffat för att möjliggöra för räddningstjänsten att hitta rätt plats så snabbt som möjligt.

Tillsammans med SOS Alarm bestämmer kunden på förhand den exakta geografiska positionen som utgör ett Särskilt objekt, som vi sedan implementerar i våra operatörskartor. När en operatör fastställer platsen för en olycka som befinner sig innanför området för ett Särskilt objekt kommer en automatisk notifikation gå ut till de ansvariga på objektet som kan sätta igång rätt åtgärder. Tillsammans skapar vi en unik larmplan med kunden i vilken vi fastställer vilka resurser som ska kontaktas och vilka åtgärder de behöver vidta.

Tjänsten Särskilt objekt lanseras den idag den 18 oktober. Läs mer: https://www.sosalarm.se/vara-tjanster/skydda-och-bevaka-egendom/sarskilt-objekt

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Media

Media

Citat

Vårt fokus är att dygnet runt, året runt verka för ett tryggare Sverige för alla. Med den nya tjänsten Särskilt objekt mobiliserar vi alla tillgängliga resurser när något inträffar, vilket innebär att företaget omedelbart kan börja arbeta för att begränsa skadan, öka personsäkerheten och undvika driftsstopp.
Björn Skoglund, tjänsteägare för 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.