SOS Alarm, ASSA ABLOY i Sverige och Amido i unikt samarbete kring digitala nycklar

Report this content

SOS Alarm ingår unikt samarbete med säkerhetsleverantören ASSA ABLOY och mjukvaruleverantören Amido, för att digitalisera nyckelhanteringen vid olika typer av larm. Samarbetet innebär en innovativ utveckling av alarmeringsfunktionen där SOS Alarm kan förse utryckningspersonal med rätt behörighet vid larm, för snabbare och säkrare inpassering.

– Genom samarbetet med ASSA ABLOY och Amido kan vi skapa tidsvinster vid utryckningar och säkra tillträde till alla fastigheter som ansluter sig till tekniklösningen. Lösningen SOS Digital Access fungerar med kundens befintliga passagesystem, vilket gör den framtidssäker och därmed ekonomiskt rationell. Att den kostsamma och tidskrävande nyckelhanteringen försvinner, både för kund och utryckningspersonal innebär ett efterlängtat skifte, säger Ylva Ekmark, affärschef på SOS Alarm.

– Vi har skapat en lösning med digitala nycklar som går enkelt att installera i alla fastigheter utan stora investeringar eller ombyggnationer. I huvudsak räcker det med en mindre engångsinvestering för inpassering vid ytterdörr eller övriga dörrar. Det gör vår gemensamma lösning ekonomiskt och miljömässigt hållbar och minskar samhällets kostnader totalt sett, säger Peter Kazinczy, VD ASSA AB.

– Den tekniska lösningen gör att vi enkelt kan överföra en temporär behörighet direkt till ett fordon under pågående utryckning. Vi kan anpassa tekniken till att fungera med befintligt passersystem antingen det är tags, kort eller digitala nycklar vilket skapar ett snabbt, tillförlitligt och tryggt system för kund, utryckningspersonal och de som verkar i fastigheterna, säger Johnny Berlic, VD Amido AB.

SOS Digital Access lanseras initialt för automatiska brandlarm och vänder sig till fastighetsägare. På sikt kommer arbetssättet att kunna tillämpas för andra målgrupper.

För mer information kontakta:

SOS Alarms pressjour: 08-205307

Johnny Berlic, Amido, 0708-484273

Johan Krievins, ASSA ABLOY 08-775 16 26

Taggar:

Citat

Genom samarbetet med ASSA ABLOY och Amido kan vi skapa tidsvinster vid utryckningar och säkra tillträde till alla fastigheter som ansluter sig till tekniklösningen. Lösningen SOS Digital Access fungerar med kundens befintliga passagesystem, vilket gör den framtidssäker och därmed ekonomiskt rationell. Att den kostsamma och tidskrävande nyckelhanteringen försvinner, både för kund och utryckningspersonal innebär ett efterlängtat skifte.
Ylva Ekmark, affärschef på SOS Alarm