Lägesbild Sverige: v 46: Råd vid terrorattentat

Samtalen till 112 håller normala genomsnittliga nivåer och har minskat något jämfört med föregående vecka. Under veckan utökade Storbritanniens utrikesdepartement sin terrorvarning för Sverige. Något som dock inte gjort avtryck på samtalen till 112.

112 i veckan:

Antal 112-samtal, genomsnitt per dygn den senaste veckan Antal 112-samtal, genomsnitt per dygn de senaste 3 månaderna Antal 112-samtal, genomsnitt per dygn de senaste 12 månaderna
9 125 9 596 9 651

Råd vid terrorattentat:

Storbritanniens utrikesdepartement utökade under veckan sin terrorvarning för Sverige och meddelar att de ser ett "ökat hot".

Bra allmäna råd gällande terrorhot och attacker:

  • Var uppmärksam på det du ser och hör
  • Vid terrorattack, lämna platsen genast om möjligt och sätt dig i säkerhet
  • Om du inte kan lämna området, leta efter en säker plats
  • Ring 112 så fort som möjligt, berätta så mycket du kan
  • Om möjligt, håll dig uppdaterad och följ myndigheternas anvisningar
  • Undvik ryktesspridning, sprid endast information från myndigheter och verifierade aktörer

Observeringar under föregående vecka:

Under de senaste två veckorna har allmänheten gjort flertalet observationer av misstänkta oljeutsläpp bland annat i Stockholms skärgård. I vissa fall har det kunnat konstateras röra sig om oljeutsläpp, men i andra fall har utsläppen visat sig vara sot i vattnet som samlats på grund av speciella väderförhållanden. Sotet ska troligen ha kommit från industrier. Läs mer hos Kustbevakningen.

Kommande vecka:

  • 15/11 - Stockholm och Göteborg möts i hockey mellan DIF och Frölunda på Hovet i Stockholm. Enligt uppgift förväntas stort deltagande från båda supportergrupper.
  • 14-23/11 - Ledningsövning, NATO, Trident Juncture 18. Sverige deltar med personal från flygvapnet, armén, marinen och hemvärnet. Syftet är att övningen ska öka Försvarsmaktens förmåga att försvara Sverige, att öka vår nationella förmåga samt stärka samarbeten med USA, Finland, Norge och NATO.

 

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Media

Media