Information med anledning av den långvariga torkan som bland annat lett till många bränder

Till redaktionerna. SOS Alarm justerar löpande sin lägesbild kring den allvarliga situationen med bränder i skog och mark. Informationen, inklusive en karta över pågående bränder, finns att hitta på följande länk: https://www.sosalarm.se/lagesbild-brand. En uppdatering av lägesbilden kommer att göras varje dag klockan 09.00 och 15.00.

Lägesbild, tisdagen den 17 juli klockan 15.00:

  • För närvarande finns det 75 ärenden som klassificeras som Brand i terräng (att jämföra med normala nivåer på runt 40 ärenden).
  • Antalet 112-anrop föregående dygn (16 juli) uppgick till 12 215 stycken. Under perioden 1 maj till 15 juli inkom drygt nio procent fler samtal jämfört med samma period året innan.
  • De senaste 24 timmarna har 8 stycken Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA) utfärdats. Av dessa gäller 4 fortfarande. Aldrig tidigare har så många VMA skickats ut under så kort tid.
SOS Alarm Sverige AB
Pressjour: 08-205 307
+46 8 407 30 00
webb@sosalarm.se
SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera