Träffa SOS Alarm och övriga blåljusaktörer i Almedalen

Välkommen att möta SOS Alarm, Storstockholms brandförsvar, Räddningstjänsten Gotland och Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor i Almedalen 2018. Vi finns i Blåljustältet på Skeppsbron 6, plats H99.

Seminarierna livesänds av Storstockholms brandförsvar. Vi länkar till sändningarna från sidan med Blåljustältets fullständiga veckoprogram.

I Blåljustältet kan du också träna på hjärt-lungräddning, brandsläckning och spela 112-utmaningen. SOS Alarm visar också på vilket sätt vi tryggar Sveriges kommuner och invånare och bidrar till att skapa en tryggare valrörelse för alla politiker, bland annat via en anpassad lösning för personlarm. Utanför tältet finns Sveriges modernaste ambulans och flera andra blåljusfordon.

SOS Alarm medverkar i följande sammanhang under veckan:

Måndag

13.00 i Blåljustältet: Svensk räddningstjänst en central aktör i daglig beredskap och en central del av det civila försvaret.
Maria Khorsand, vd vid SOS Alarm medverkar tillsammans med representanter från regeringskansliet, MSB, Länsstyrelsen i Stockholm och Storstockholms brandförsvar.

15.20 – 15.50, Hästgatan 12: IVA i Almedalen: Vår syn på kunskap – hur påverkar den skolan?
Maria Khorsand, vd vid SOS Alarm medverkar tillsammans med representanter från Lunds universitet, Hanaholmen kulturcentrum för Sverige och Finland och IVA.

Tisdag

10.00 i Blåljustältet: Alarmering med den hjälpsökande i fokus. Hur förstärker vi 112 – allmänhetens livlina?
Maria Khorsand, vd vid SOS Alarm och Thomas Johansson, kommunikationschef vid SOS Alarm medverkar tillsammans med representanter från MSB, Storstockholms brandförsvar och Astma- och Allergiförbundet.

10.00-11.00 På Best Western Strand Hotel: Digitala lösningar för jämlik vård och frigjorda resurser
Andreas Norrby, tjänsteägare vid SOS Alarm medverkar tillsammans med representanter från Västerbottens läns landsting, SKL, Doktor 24, Sirona Health Solutions och Karolinska Institutet.

Onsdag

10.00 i Blåljustältet: Blåljussamarbete vid terrorattack – det är tillsammans vi kan göra skillnad
Kenny Lorentzon, chef krisberedskapsavdelningen vid SOS Alarm medverkar tillsammans med representanter från MSB, Stockholms läns landsting, Polisen och Storstockholms brandförsvar.

13-13.45 Aftonbladets Svenska Hjältar, Cramérgatan, H332: Civilkurage
Pelle Bengtsson, lärare vid SOS-skolan medverkar. Aftonbladet-TV sänder.

Torsdag

10.00 i Blåljustältet: Information och ryktesspridning – hur ser vi till att rätt information når fram vid samhällskriser?
Kenny Lorentzon, chef krisberedskapsavdelningen SOS Alarm och Thomas Johansson, kommunikationschef vid SOS Alarm medverkar tillsammans med bland annat representanter från MSB och Storstockholms brandförsvar.

15.00 Plats i korgen: Nödnumret 112 – får alla ringa?
Anders Klarström, ansvarig för samhällskontakter vid SOS Alarm frågas ut.

För mer information:
Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Media

Media