Larma nödnumret 112 med sms

– ökad trygghet för hörsel- och talskadade i samhället

Döva, tal- och hörselskadade kan nu nå samhällets hjälporgan i nödsituationer genom att skicka sms till nödnumret 112. Det slås fast i det nya alarmeringsavtalet som tecknats mellan den svenska staten och SOS Alarm i dag.

Personer som är döva, hörselskadade eller talskadade har inte samma möjligheter att larma nödnummer 112 genom ett vanligt telefonsamtal som andra grupper i samhället. Mot bakgrund av detta har SOS Alarm nu, genom ett tillägg i alarmeringsavtalet med svenska staten, möjlighet att även ta emot nödanrop via sms.

- Vi arbetar för en ökad trygghet för alla i samhället. Möjligheten att kunna ta emot nödanrop via sms är ett viktigt steg i detta arbete, säger Gunnar Bergström, ansvarig för nödnumret 112 hos SOS Alarm.

SOS Alarm har, i nära samarbete med Post- och Telestyrelsen (PTS), bedrivit försöksverksamhet kring SMS112 sedan 2007. I och med dagens avtal blir möjligheten att larma via sms permanent.

- Det är positivt att möjligheten att larma 112 via sms kommer att finnas kvar. Det är en mycket viktig tjänst som bidrar till tillgängligheten för döva och hörselskadade, säger Ragnar Veer, förbundsordförande, Sveriges Dövas Riksförbund (SDR).

Under försöksverksamheten har cirka 2 200 personer anmält sig till SOS Alarm för att aktivera tjänsten SMS 112, som gör det möjligt för deras mobiltelefoner att kommunicera med nödnumret 112 via sms.

- Det finns ungefär 1,4 miljoner människor i Sverige med olika grader av hörselskador. Åtminstone ett par hundratusen av dem skulle ha stor nytta av möjligheten att kunna larma via SMS112. Därför är det mycket bra att den här tjänsten nu permanentas, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande, Hörselskadades Riksförbund (HRF).

I takt med att utvecklingen går framåt kommer även lösningarna för kommunikation mellan SOS Alarm och hjälpsökande att öka. SOS Alarm deltar bland annat i EU-projektet REACH 112 som ligger till grund för att öka nödnumret 112s tillgänglighet för fler personer med funktionsnedsättningar inom Sverige och EU. Det handlar bland annat om att utnyttja video/bild- och chattlösningar på ett smart sätt.

- Ungdomar med hörselnedsättning använder ofta videochatt för att kommunicera med teckenspråk via mobilen. Det är viktigt att samhället hänger med i teknikutvecklingen så att vi kan dra nytta av de framsteg som görs, säger Henrik Sundqvist, förbundsordförande, Sveriges Dövas ungdomsförbund.


För mer information, vänligen kontakta:

Gunnar Bergström, ansvarig för 112 hos SOS Alarm, tel: 019-45 73 01
Sverker Peterson, presstalesman, SOS Alarm, tel: 08-407 30 79

Stig Kjellberg, kanslichef, SDR, e-post: stig.kjellberg@sdr.org

Ingvild Falkenhaug, informationschef, HRF, tel: 070-536 22 43
Henrik Sundqvist, Sveriges Dövas Ungdomsförbund, tel: 0735-307 207 (endast sms)

Fakta om SMS 112
SMS 112 innebär att man i en nödsituation kan skicka ett sms till SOS Alarm på nödnumret 112 med uppgift om vad som har inträffat och var man behöver hjälp. På SOS-centralen ser en SOS-operatör detta sms och fortsätter sedan att kommunicera med den hjälpsökande via sms. Tjänsten är bara öppen för döva, tal- och hörselskadade och det krävs att man registrerar sig i förväg innan SMS 112 kan användas. Registrering sker via www.sosalarm.se/sms112

Mobiloperatörer kan inte alltid garantera full funktionalitet för sms. Liksom all annan sms-trafik kan även ett SMS 112-meddelande bli fördröjt eller “försvinna”. Därför är tjänsten bara avsedd för nödsituationer där sms är det enda möjliga sättet för den hjälpsökande att kommunicera på.


Fakta om REACH112

Sedan 2009 pågår ett EU-projekt – REACH112 – för ”Total konversation”, vilket är ett standardiserat koncept där man kan använda bild, text och tal samtidigt. Total konversation passar speciellt funktionshindrade personer som döva, hörselskadade, vuxendöva och talskadade och underlättar för dessa att nå nödnumret.

Pilotdrift pågår nu i fem pilotländer varav Sverige är ett. Syftet med pilotdriften är att bilda ett bra underlag för en gemensam syn på nödsamtal med multimedia och för personer med funktionshinder i Europa. REACH112-projektet avslutas den 31 juni i år och kommer därefter att utvärderas.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Dokument & länkar

Citat

Vi arbetar för en ökad trygghet för alla i samhället. Möjligheten att kunna ta emot nödanrop via sms är ett viktigt steg i detta arbete.
Gunnar Bergström, ansvarig för 112 hos SOS Alarm