Ljungby kommun utsedd att testa nytt system för befolkningsvarning

Report this content

Ljungby kommun blir den andra kommunen i Sverige att testa det nya kompletterande systemet för Viktigt Meddelande för Allmänheten, VMA, som lanseras nationellt den 1 september 2014. Den 21 augusti kl. 11.00 och kl. 19.00 får utvalda invånare i Ljungby kommun en testvarning via talmeddelande till fast telefon och via SMS till mobilen.

- Det nya kompletterande systemet för VMA har testats en gång tidigare i Torpshammar och det föll väldigt väl ut. Vi hoppas att resultatet blir minst lika bra i Ljungby, säger Karin Andersson på SOS Alarm som är tjänsteägare för krisberedskap och projektledare för framtagandet av det nya systemet.

Det nya systemet ska komplettera de traditionella kanalerna för VMA, d.v.s. radio, tv och utomhusvarning. Systemet kommer att innefatta befolkningsvarning via ett talmeddelande till fast telefoni samt via SMS till mobilen. Det är ett uppdrag som SOS Alarm fick av staten i februari 2013 och där varning via talmeddelande lanseras över hela landet den 1 september 2014 och varning via SMS senare under året.

- Förutom testet i Torpshammar fick vi även möjlighet att använda systemet praktiskt under branden i Västmanland nu i sommar. Där kunde man tydligt se hur ett sådant här system kan vara behjälpligt i en krissituation eller allvarligare händelse. Det togs emot väldigt positivt som kommunikationskanal, säger Karin Andersson.

Så går testet till

Testet kommer att genomföras den 21 augusti kl. 11.00 och kl. 19.00. Testet kommer främst att innefatta boende i områdena Ekebacken och Hångers som omfattades av den stora branden i Ljungby den 30 maj. Den som har fast telefoni kommer att få ett samtal med ett talmeddelande och för att få bästa testresultat vill SOS Alarm att så många som möjligt besvarar samtalen. SMS-funktionen kommer att testas på samtliga registrerade mobiltelefoner i området. Mer information kring testet kommer via post till berörda invånare i Ljungby.

Mer information:

SOS Alarms pressjour
08-205 307

Karin Andersson, Tjänsteägare Krisberedskap/ Projektledare SOS Alarm
08-407 30 45              

Carl Håkansson, Räddningschef, Ljungby kommun
0372-78 91 71

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och  har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Taggar:

Citat

- Förutom testet i Torpshammar fick vi även möjlighet att använda systemet praktiskt under branden i Västmanland nu i sommar. Där kunde man tydligt se hur ett sådant här system kan vara behjälpligt i en krissituation eller allvarligare händelse. Det togs emot väldigt positivt som kommunikationskanal.
Karin Andersson, tjänsteägare Krisberedskap och projektledare.