SOS Alarm lanserar VMA-information på olika språk inför dagens test

Idag infaller årets sista test av VMA, viktigt meddelande till allmänheten. VMA-tutorna ljuder klockan 15 den första måndagen i mars, juni, september och december. Vid ett skarpt VMA är det viktigt att alla som nås av signalen vet hur de ska agera. Därför finns nu informationen om detta även på några av de vanligaste språken som SOS Alarm möter via nödnumret 112; arabiska, dari, persiska, tigrinja, somaliska och engelska.

- Ju fler som på eget initiativ vet hur de ska agera och ta skydd vid en samhällskris, desto mer kan samhällets resurser fokuseras på att ta hand om dem som inte själva har den förmågan, som äldre, sjuka och barn. Genom att informera på några av de vanligaste språk vi möter i den dagliga verksamheten, vill vi medverka till att riva ner språkbarriärer som gör att fler kan vara med och bidra till ett tryggare samhälle för alla, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

- Särskilt viktigt är att inte ringa nödnumret 112 för att ställa allmänna frågor. Att ringa 112 utan att det är en nödsituation kan göra att hjälpen kan försenas till dem som verkligen behöver den. Den som söker information vid en kris ska istället ringa informationsnumret 113 13 eller gå in på krisinformation.se, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm.

Läs mer via: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/viktigt-meddelande-till-allmanheten/

Hur man ska agera vid VMA

När du hör signalen eller mottar varningen via telefon ska du:

  • Läsa och följa instruktionerna noga
  • Gå inomhus.          
  • Stänga dörrar, fönster och ventiler.
  • Lyssna på Sveriges radio P4 för mer information.
  • På SVT:s Text-TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt.
  • För att få information vid ett VMA, ring ej nödnumret 112, ring istället informationsnumret 113 13 eller följ information på www.krisinfo.se 

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Media

Media

Citat

Ju fler som på eget initiativ vet hur de ska agera och ta skydd vid en samhällskris, desto mer kan samhällets resurser fokuseras på att ta hand om dem som inte själva har den förmågan, som äldre, sjuka och barn. Genom att informera på några av de vanligaste språk vi möter i den dagliga verksamheten, vill vi medverka till att riva ner språkbarriärer som gör att fler kan vara med och bidra till ett tryggare samhälle för alla.
Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm