Proaktiv krisberedskap viktigt inför valet

Sverige står inför ett spännande val i september. Men problematik såsom hot och våld mot politiker och spridning av falska nyheter är något som har blivit verklighet även i Sverige. SOS Alarms krisberedskapsavdelning är en viktig del för en trygg och säker valrörelse.

Mathilda Jansson, krisberedskapssamordnare på SOS Alarm, är en av dem som arbetar aktivt och proaktivt inför valet.

– Vi bevakar samhället dygnet runt, nationellt och internationellt. Det ger oss en bra och aktuell lägesbild kring säkerheten i Sverige och det är en viktig del för att trygga det här valet, säger Mathilda Jansson.

Krisberedskapsavdelningen på SOS Alarm är en del av det svenska krisberedskapssystemet. Så också under valdagen den 9 september. Avdelningen kan slå larm till berörda myndigheter när någonting allvarligt inträffar – till exempel om politiker hotas eller om valstugor sätts i brand. Man fungerar dessutom som ett viktigt nav under krislägen då myndigheter och andra viktiga aktörer behöver ha snabb kontakt med varandra.

– Genom vår unika tillgång till information via 112-samtalen kan vi snabbt upptäcka sådant som är avvikande i samhället. Vi ser hur Sverige mår i realtid, säger Mathilda Jansson.

Läs mer: https://www.sosalarm.se/trygghet--sakerhet/proaktiv-krisberedskap-viktigt-infor-valet/

 

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera