SOS Alarm: Inför sanktioner vid missbruk av nödnumret 112

Report this content

Den nyligen överlämnade Blåljusutredningen har som syfte att skapa ”ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner (SOU 2018:2)”. Utredningen fokuserar dock i princip enbart på fysiskt våld och missar den stora grupp som arbetar inom den nationella alarmeringstjänsten som dagligen får ta emot grova verbala hot och trakasserier i sin yrkesutövning. Därför vill vi uppmärksamma hoten i syfte att störa eller manipulera de bedömningar som görs av våra SOS-operatörer. Dessutom vill vi införa stärkta möjligheter till sanktioner för den som missbrukar nödnumret.

– Den som arbetar med att ta emot 112-samtal får dagligen ta emot grova hot i sin yrkesutövning. Hoten syftar, förutom till att kränka och skrämma, till att påverka operatörernas prioriteringar av samhällets resurser. Ofta kan det vara fråga om liv och död. Vi ser ett allt hårdare klimat i larmsamtalen och det är en viktig aspekt när man diskuterar hot och våld mot blåljuspersonal, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

– Varje år tar vi emot 100 000 okynnessamtal via nödnumret 112. Ibland handlar det om oförståelse och ibland om regelrätt sabotage mot alarmeringsfunktionen. I värsta fall leder det till att hjälpen fördröjs till någon som svävar i livsfara. För att inskärpa allvaret i att missbruka nödnumret vill vi ha förstärkta möjligheter till sanktionsavgifter jämfört med idag, när det måste gå så långt att någon döms i domstol, säger Rickard Gustafson, chefsjurist vid SOS Alarm.

SOS Alarms remissvar i sin helhet bifogas som pdf.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Media

Media

Citat

Varje år tar vi emot 100 000 okynnessamtal via nödnumret 112. Ibland handlar det om oförståelse och ibland om regelrätt sabotage mot alarmeringsfunktionen. I värsta fall leder det till att hjälpen fördröjs till någon som svävar i livsfara. För att inskärpa allvaret i att missbruka nödnumret vill vi ha förstärkta möjligheter till sanktionsavgifter jämfört med idag, när det måste gå så långt att någon döms i domstol.
Rickard Gustafson, chefsjurist vid SOS Alarm