Många vill nå nödnumret 112 under nyårsnatten

Cirka 40 procent av alla samtal till nödnumret 112 är inte verkliga nödsamtal. Det kan medföra att den hjälpsökande som är i akut behov av insats får vänta längre än nödvändigt. Antalet samtal till nödnumret 112 under nyårsnatten ökar till drygt det dubbla jämfört med en vanlig natt mellan lördag-söndag.

-   Nyårsnatten ger en högre belastning på många samhällsfunktioner. Efter tolvslaget ökar antalet samtal i timmen till nödnumret 112 till nästan det dubbla, säger Johan Hedensiö, verkställande direktör, SOS Alarm.

Karaktären på samtalen varierar men klart står att många olyckor och nödsituationer kan undvikas genom att ta det försiktigt under nyårsnatten.

-   Kombinationen av alkohol, raketer och smällare gör att många nödsituationer uppstår, men många samtal handlar också om andra typer av situationer som inte är akuta. Då rekommenderar vi andra viktiga samhällsnummer, så att de som är i verklig akut nöd kan få snabb hjälp, säger Johan Hedensiö.

För samtal av icke-akut karaktär ska man istället ringa 1177 (sjukrådgivning via telefon), 114 14 (polisens nummer för icke-akuta händelser) eller 113 13 (informationsnummer vid olyckor eller kriser).

Missbruk av nödnumret drabbar dem som är i verklig nöd.

Den som ringer nödnumret 112 av fel anledning ställer sig framför någon som verkligen behöver akut hjälp. Några exempel på dessa samtal är:

  • En kvinna ringer nödnumret 112 för att fråga om en konsert på Globen har blivit inställd. Vid operatörens fråga om det är fara för liv, säger kvinnan ”Nej, men fara för min plånbok”.
  • En kvinna ringer nödnumret 112 och frågar om det finns en ambulans nära henne som är ute och åker. Hon skulle behöva köpa nya cigaretter och vill ha skjuts.
  • En man har slut på pengar på sitt kontantkort till mobilen och vill bli kopplad till sin kompis.

Ovanstående exempel kommer från SOS Alarms operatörer. Och även om det såhär i efterhand kan tyckas ha ett visst humoristiskt värde, är det viktigt att komma ihåg att dessa samtal har tagit värdefull tid i anspråk. Tid som istället hade kunnat användas till att rädda liv.

I bifogad pdf finns länsvis statistik över antal samtal under nyårsnatten jämfört med en vanlig lördag-söndag.

För mer information

Pressjour SOS Alarm

08-205 307

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och  har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Dokument & länkar

Citat

Efter tolvslaget ökar antalet samtal i timmen till nödnumret 112 till nästan det dubbla.
Johan Hedensiö, VD SOS Alarm