SOS Alarm och Axel Group tryggar Sveriges politiker

Report this content

Nästan var fjärde förtroendevald uppger att de har påverkats i sitt uppdrag genom att ha blivit utsatta för hot eller våld, eller att de har en oro över att bli det. Inför riksdagsvalet i september finns ett ökat behov av att skapa trygghet för de som har och de som kandiderar till politiska uppdrag. SOS Alarm och Axel Group har ett mångårigt samarbete och erbjuder nu en enklare personlarmslösning, som ett bidrag till en säkrare valrörelse.

Det finns inget som pekar på att hotbilden kommer att förbättras inom en snar framtid, snarare tvärtom. Säkerhetspolisens bedömning är att risken för hot och våld mot politiskt aktiva kommer att öka ytterligare inför valet i år.

­- Vi vill bidra till en valrörelse där våra förtroendevalda ska kunna känna sig trygga med att möta väljare på gator och torg och leva tryggt i sina hem utan oro för konsekvenser från sina uppdrag. Med den utgångspunkten har vi tillsammans med Axel Group paketerat en enklare personlarmslösning anpassad för politikers behov, säger Maria Söderqvist, partneransvarig SOS Alarm.

Kampanjen riktar sig dels till förtroendevalda i kommun, landsting och på riksnivå, men även säkerhetsansvariga på landets kommuner.

- Vi vill att politiker i hela landet och på alla nivåer ska känna till möjligheten av få personlarm, samt att säkerhetsansvariga ska uppmärksammas på att personlarm kan användas till många olika målgrupper, t ex lärare, socialtjänst med flera, säger Johannes Jacobsson, VD Axel Group.

Kontakt

SOS Alarms pressjour, 08-205 307

Johannes Jacobsson, VD Axel Group, 070 462 62 62

 

Bakgrund

En ny undersökning från Brottsförebyggande rådet, BRÅ, visar att var fjärde förtroendevald har påverkats i sitt uppdrag genom att ha blivit utsatta för hot eller våld, eller att de har en oro över att bli det.  44 procent av de utsatta uppger att detta får konsekvenser, framför allt att man undviker att engagera sig politiskt, uttrycka sig i en särskild fråga eller överväger att lämna uppdraget.

Mer om kampanjen finns på www.sosalarm.se/politiker

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Media

Media

Citat

Vi vill bidra till en valrörelse där våra förtroendevalda ska kunna känna sig trygga med att möta väljare på gator och torg och leva tryggt i sina hem utan oro för konsekvenser från sina uppdrag. Med den utgångspunkten har vi tillsammans med Axel Group paketerat en enklare personlarmslösning anpassad för politikers behov.
Maria Söderqvist, partneransvarig SOS Alarm