Svarstiden på 112 minskade med två sekunder 2017

Report this content

Under 2017 besvarade SOS Alarm 3 016 924 nödsamtal, drygt 17 000 fler än förra året. Trots det minskade svarstiden med två sekunder eller nästan 14 procent jämfört med föregående år. Det framgår av SOS Alarms årliga 112-rapport som presenteras idag.

– Att väntetiden på 112 nu minskar är ett kvitto på att det utvecklingsarbete vi genomför ger tydligt resultat. Under året har vi utbildat medarbetare, förbättrat effektiviteten i samtalen så att hjälpen larmas ut snabbare och förstärkt ledarskapet på våra SOS-centraler runt om i landet. Totalt sett gör detta att hjälpen når fram snabbare till den som ringer oss i en nödsituation, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

– Ytterligare en trend är att samtalen vi får från mobiltelefon fortsätter att öka, från 80 till 84,4 procent på bara ett år. Det är en utmaning för oss eftersom vi på grund av dagens lagstiftning inte får en exakt position från den som ringer. Skulle vi få det skulle vi potentiellt sett kunna spara 40 sekunder i varje larmsamtal. Det skulle göra att vi kan larma ut rätt hjälp betydligt snabbare och det skulle även göra underverk för svarstiderna på 112, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

– Under året ser vi en fördubbling av antalet VMA, Viktigt meddelande till allmänheten, som skickades ut 46 gånger under 2018. Ökningen beror antagligen dels på att vi lever mer uppkopplade och att kraven på aktuell information ökar. Dels har vi under året fått rätt att rikta sms-utskicken till rätt geografiska område, vilket är en stor fördel för att informera allmänheten vid kriser och andra allvarliga händelser, säger Kenny Lorentzon, chef vid SOS Alarms krisberedskapsavdelning.

Statistik och trender för nödnumret 112 finns i den årliga 112-rapporten för 2017.

Tre tydliga trender under 2017

Svarstiden har vänt neråt

Svarstiden för 2017 landade totalt på 12,7 sekunder, den bästa svarstiden på årsbasis sedan 2013. Skillnaden mot året innan är 2 sekunder, motsvarande en sänkning med 14 procent. De viktigaste bidragande orsakerna är att vi har gjort organisationsförändringar för att aktivt ha ledarskap i centralerna dygnet runt, utveckling av larmhanteringen för effektivare samtal och satsningar på både nyrekrytering och befintliga medarbetare. I höstas aviserade regeringen det första ekonomiska tillskottet till verksamheten på tio år. Det skapar förutsättningar för ytterligare rekrytering av SOS-operatörer och kommer med all sannolikhet att bidra till att minska svarstiden ytterligare under 2018.

VMA har ökat kraftigt

Under 2017 skickades Viktigt meddelande till allmänheten ut vid 46 tillfällen. Det är en kraftig ökning jämfört med tidigare år (2016: 19, 2015: 10, 2014:12) som vi tror beror, dels på att samhället är mer uppkopplat och att fler vill använda möjligheten till att sprida viktig information. VMA går i första hand ut som meddelanden lokalt i SR och SVT, och numera vill de allra flesta även skicka dem som SMS. SOS Alarm har efter flera års arbete nu fått möjlighet att rikta SMS-utskick till rätt område, till de mobiler som är uppkopplade mot vissa basstationer, efter en lagändring som trädde i kraft den 1 juli 2017. Det gör att många fler nås av informationen än tidigare när bara de som hade en adress registrerad i det aktuella området fick SMS:et.

Fortsatt ökad mobiltelefoni – ny möjlighet till positionering

Allt fler ringer 112 från sin mobiltelefon. Andelen går stadigt upp med några procentenheter per år och är nu uppe i 85 procent, fem procentenheters ökning bara sedan förra året. Det innebär att SOS Alarm i allt fler fall inte får en exakt position för hjälpsökande, vilket är fallet från fasta telefoner, utan en yta baserad på närmaste mobilmast. Ytan kan vara upp till 50 kvadratkilometer stor och det finns heller ingen garanti att personen befinner sig inom det området. En annan konsekvens av mobilanvändandet är att det rings in fler samtal i varje ärende, vilket i sig är positivt eftersom det ger mer information, men samtidigt mer resurskrävande. Under året har vi infört positionering via webblänk, vilket innebär att vi kan skicka en länk till hjälpsökandes smartphone för att inhämta samtycke för en exakt positionering. Frågan om automatisk positionering vid nödsamtal påverkas av två EU-direktiv som kommer mot slutet av året.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Media

Media

Citat

Att väntetiden på 112 nu minskar är ett kvitto på att det utvecklingsarbete vi genomför ger tydligt resultat. Under året har vi utbildat medarbetare, förbättrat effektiviteten i samtalen så att hjälpen larmas ut snabbare och förstärkt ledarskapet på våra SOS-centraler runt om i landet. Totalt sett gör detta att hjälpen når fram snabbare till den som ringer oss i en nödsituation.
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm