Åter normala svarstider på 112 efter extrem sommar

Sommarens alla bränder runt om i Sverige medförde ett extremt tryck på SOS Alarm. Under flera veckor i juli och augusti låg nivåerna av inkommande samtal från och till på samma nivå som på nyårsdygnet – vanligtvis det tillfälle på året då flest ringer 112. Sommartid besvarar SOS Alarm i regel omkring 9 000 samtal per dygn. I år låg den genomsnittliga nivån från 11 juli till 11 augusti på 11 600 samtal per dygn – nästan 30 procent mer än normalt.

– Den enormt höga samtalsfrekvensen under sommaren påverkade naturligtvis hur snabbt vi kunde svara på 112. Samtidigt mötte vi en stor förståelse från allmänheten som insåg att vi behövde göra tuffa prioriteringar. Jag är mycket stolt och tacksam över alla medarbetare som tog extra pass och även avbröt sina semestrar för att kunna bemanna nödnumret på ett bra sätt trots den extrema situationen under sommaren, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

– De senaste dagarna är svarstiderna nere på åtta sekunder, som den ska vara enligt vårt avtal med staten. Under det dygn när det ringde som mest under sommaren låg svarstiden på i genomsnitt 31 sekunder. Det är naturligtvis inte optimalt, men givet att antalet samtal under flera veckors tid var 30 procent större än normalt är det ändå en stor prestation av alla dem som dygnet runt svarade på 112 under sommaren och larmade ut hjälpresurser, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm.

Bakgrund

Mellan den 11 juli och 11 augusti besvarade SOS Alarm i genomsnitt 11 600 samtal varje dygn och toppnoteringarna kom den 21, 28 och 29 juli, med över 13 000 112-samtal per dygn.

Ökningen av 112-samtal förklaras till stor del av sommarens bränder, men även nödsamtal gällande exempelvis drunkningar, båtolyckor, orm- och insektsbett samt värmeslag var fler än vanligt.

Utöver att antalet samtal var extremt högt ringdes även fler samtal som inte hör hemma på 112, till exempel allmänna frågor om brandsituationen. Samtal om bränder i skog och mark är också i regel längre än många andra samtal eftersom det kan ta tid för den som ringer 112 att ta reda på exakt var branden är och förklara för SOS-operatören var de befinner sig.

Den 17 juli gick SOS Alarm ut och vädjade till allmänheten att bara ringa 112 i nödsituationer – inte för att ställa allmänna frågor eller i andra icke-akuta ärenden.

SOS Alarm rekryterar under hösten 2018 och våren 2019 till över 200 operativa tjänster vid landets 14 SOS-centraler för att förbättra beredskapen ytterligare inför kommande utmaningar och kriser.

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Media

Media

Citat

Den enormt höga samtalsfrekvensen under sommaren påverkade naturligtvis hur snabbt vi kunde svara på 112. Samtidigt mötte vi en stor förståelse från allmänheten som insåg att vi behövde göra tuffa prioriteringar. Jag är mycket stolt och tacksam över alla medarbetare som tog extra pass och även avbröt sina semestrar för att kunna bemanna nödnumret på ett bra sätt trots den extrema situationen under sommaren.
Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm