SOS Alarm toppar myndighetsbarometer för fjärde året i rad

SOS Alarm har högst förtroende vid en jämförelse mellan myndigheter som gjorts av Nordic Brand, ett analysföretag kopplat till Stockholms universitet. Hur myndigheten eller organisationen styrs, hur effektivt resurserna används och hur väl de levererar de tjänster de ansvarar för, är faktorer som har vägts in i analysen.

– SOS Alarms uppdrag är både viktigt och komplext. Vi förmedlar snabb hjälp i akuta nödsituationer via 112, vi arbetar för att fungera som ett nav i svensk krisberedskap och vi erbjuder en rad säkerhetstjänster, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

– Det höga förtroendet från allmänheten är en viktig bekräftelse på att vi möter människors behov på rätt sätt i rätt situationer. Jag är mycket stolt över våra engagerade och kompetenta medarbetare som dagligen har tusentals kontakter med dem som är i behov av stöd och hjälp i akuta situationer eller förebyggande kring trygghets- och säkerhetstjänster. Nu arbetar vi vidare tillsammans för att ta ytterligare steg mot ett tryggare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

SOS Alarm toppar Nordic Brands förtroendebarometer för 2018 före Livsmedelsverket, Sjöfartsverket och Luftfartsverket. Även för Polisen, Säpo, MSB och domstolsväsendet ligger förtroendet relativt högt. 

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Media

Media