SOS Alarm: Antalet tolkade 112-samtal fortsätter att öka kraftigt

Report this content

Under 2016 tolkades 5812 nödsamtal till 112-samtal till totalt 66 andra språk än svenska och engelska, en ökning med 65 procent jämfört med året innan. December blev en rekordmånad med 622 tolkade samtal, den högsta noteringen hittills. Det överlägset vanligaste språkat är arabiska som står för hälften av de tolkade samtalen, följt av somali, tigrinja, persiska och dari. 

- I en akut nödsituation vill vi snabbt kunna identifiera hjälpbehovet och skicka rätt hjälp till rätt plats. Därutöver ger vi stöd och råd. Ofta är vi kvar i telefonen framtill dess att hjälpen anländer och ger instruktioner, gällande exempelvis hjärt- och lungräddning. Att i den situationen kunna tala sitt eget språk när man har ringt 112 är en ovärderlig trygghetsfaktor, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm. 

- Det snabbt ökande behovet av tolkade 112-samtal visar på en samhällsutveckling med förändrade migrations- och resmönster. Samtalen till 112 speglar samhället ur en mängd aspekter, och det är viktigt att vi hela tiden är beredda att möta nya behov som uppstår när samhället förändras, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm. 

- Tolktjänsten är ett viktigt inslag i vår verksamhet. I många fall är det en förutsättning för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag och bidra till ett tryggare Sverige för alla. Oavsett vem du är och var du befinner dig är hjälpen bara ett samtal bort, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm.

Månad Tolkade 112-samtal
Jan 496
Feb 470
Mar 517
Apr 433
Maj 421
Jun 403
Jul 553
Aug 482
Sep 458
Okt 461
Nov 496
Dec 622
Totalt 5812

 

De tio vanligaste språken Antal tolkade 112-samtal 2016
Arabiska 2876
Somali 610
Tigrinja 463
Persiska 320
Dari 252
Ryska 250
Polska 161
Bosniska/Kroatiska/Serbiska 114
Finska 92
Spanska 78

Källa: SOS Alarm

 

 

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Media

Media

Citat

I en akut nödsituation vill vi snabbt kunna identifiera hjälpbehovet och skicka rätt hjälp till rätt plats. Därutöver ger vi stöd och råd. Ofta är vi kvar i telefonen framtill dess att hjälpen anländer och ger instruktioner, gällande exempelvis hjärt- och lungräddning. Att i den situationen kunna tala sitt eget språk när man har ringt 112 är en ovärderlig trygghetsfaktor.
Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm.