Svenskar vill bli varnade via SMS i krislägen

Idag testas ljudsignalen för varnings- och informationssystemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA), ofta kallad ”Hesa Fredrik”. Signalen används i praktiken mycket sällan, utan VMA skickas i huvudsak via radio, TV och sedan några år även SMS: Den senare kanalen är också den som svenskarna föredrar. Enligt en ny Ipsosundersökning som SOS Alarm har genomfört vill nära tre av fyra svenskar ha viktig information via SMS.

– Vi kan skicka ut VMA via SMS sedan några år tillbaka och vår undersökning visar att det är den överlägset mest populära kanalen, som tre av fyra föredrar. Samtidigt behöver vi blicka framåt och säkerställa att vi informerar på ett driftssäkert och kapacitetsstarkt sätt i olika typer av krislägen, säger Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

– Ljudsignalen ”Hesa Fredrik” är det tredje mest populära sättet att få information om en händelse. Det tycker vi är lite överraskande, eftersom ljudsignalen i sig inte innehåller särskilt mycket information. I värsta fall skapar det ytterligare oro och förvirring i en krissituation, och vi ser ett stort behov av att utveckla informationskanalerna så att de blir tydliga och tillgängliga för alla som bor och vistas i Sverige, säger Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

Läs Ipsosundersökningen här.

 

Antal VMA de senaste åren

2014: 12

2015: 10

2016 19

2017: 46

2018: (hittills) 11

Om VMA

VMA skickas i regel via radio, TV och SMS. Ljudsignalen används mycket sällan, någon enstaka gång per år. Utomhusvarningssignalen ljuder ihållande i sju sekunder med fjorton sekunders tystnad under minst två minuter.

Om VMA-signalen ljuder ska man:

• Gå inomhus

• Stänga fönster, dörrar och ventilation

• Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information om vad du ska göra. Sveriges Radio är beredskapskanal med uppdrag att förmedla information från myndigheter under samhällsstörningar och kriser.

Ljudsignalen kan även användas för beredskapslarm och flyglarm.

VMA via SMS

Sedan 1 juli 2017 kan SOS Alarm rikta information till alla mobiltelefoner som befinner sig i ett visst område. Det är en klar förbättring i träffsäkerhet jämfört med tidigare, då enbart mobiler registrerade på en adress i området fick information.

Läs mer om VMA på SOS Alarms hemsida: https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/viktigt-meddelande-till-allmanheten/

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Media

Media

Citat

Vi kan skicka ut VMA via SMS sedan några år tillbaka och vår undersökning visar att det är den överlägset mest populära kanalen, som tre av fyra föredrar. Samtidigt behöver vi blicka framåt och säkerställa att vi informerar på ett driftssäkert och kapacitetsstarkt sätt i olika typer av krislägen.
Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm