SOS Alarms årsberättelse för 2013 i ny form


2013 var ett händelserikt år för SOS Alarm. Vi fick flera nya avtal med såväl landsting som räddningstjänster och alarmeringstjänstutredningen satte fokus på hur verksamheten fortsatt ska bedrivas.

Årsberättelsen för 2013 inkluderar årsredovisningen med vår 112-rapport samt patient-säkerhetsberättelse. Vi har valt att göra årsberättelsen digital för att öka sökbarheten för läsaren, minimera miljöpåverkan och möjliggöra användningen av rörligt material. Därför finns det korta filmer för varje affärsområde där respektive ansvarig i korthet beskriver händelser under året. I årsberättelsen finns även två podcasts med 112-samtal att ladda ner.

Väsentliga händelser i urval;

 • Vi har återigen ansvar för all prioritering och dirigering av ambulanser i landet genom nya avtal med bland andra Stockholms Läns Landsting och de sk.      Fyrklöver-landstingen
 • Implementering av Norrlandsavtalet inom Räddning där 70 kommuner gick samman i en gemensam upphandling
 • Flera nya uppdrag från Regeringen
  • Att införa ett nytt varningssystem för fast och mobil telefoni gällande Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA)
  • Att införa det EU-gemensamma journumret 116 000 för försvunna barn
 • Vi lanserade informationsnumret 113 13 dit allmänheten kan ringa för att ge och få information vid olyckor och kriser
 • Alarmeringstjänstutredningen lämnade sitt betänkande och därefter följde arbete med remiss samt dialog med kunder och intressenter
 • En ny arbetsmodell för bedömning av akuta vårdärenden implementerades i flera landsting som medförde förkortade handläggningsärenden i de mest akuta situationerna
 • Under 2013 stängdes tre av våra SOS-centraler i Eskilstuna, Gävle och Skellefteå som en del i ett effektiviseringsprogram

Några nyckeltal

 • Den genomsnittliga svarstiden på 112 var 11,5 sekunder, handläggningstider för vård var 110 sekunder i genomsnitt och utlarmningstiden för räddning var      92 sekunder i snitt
 • Omsättningen uppgick till 869 MSEK och rörelseresultatet före avskrivningar 10%
 • Under 2013 gjorde vår chefsläkare 31 st anmälningar enligt Lex Maria

Årsberättelsen nås på http://2013.sosalarm.se eller via länk på vår hemsida www.sosalarm.se

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och  har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Citat

“Vi måste fortsätta att jobba för ett tryggare samhälle trots allt som händer runt omkring oss
Johan Hedensiö, VD SOS Alarm