Fler svenskar använder informationsnumret 113 13 vid kriser

Antalet samtal till Sveriges informationsnummer 113 13 ökade under 2017. En topp i statistiken kom under terrordådet på Drottninggatan den 7 april, men den händelse som drev flest samtal var det felaktiga VMA-larmet i Stockholm den 9 juli. Mellan klockan 22 och 23 ringde det på 113 13 hela 187 gånger.

– Vid större olyckor, händelser och kriser rings ofta hundratals samtal till SOS Alarm inom loppet av några timmar. Vår viktigaste roll i det läget är att larma ut rätt hjälp i de akuta situationerna via 112, men samtidigt är också många människor som söker svar på vad det är som händer, varför och hur man ska agera. Det lämnar vi besked om via 113 13, och den som vill ha information ska alltså ringa det numret – inte 112, säger Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

– Samtalstoppar på 113 13 vid stora händelser som skogsbranden i Västmanland, terrordådet på Drottninggatan och det felaktiga VMA-larmet i Stockholm visar både att allt fler känner till numret och att behovet av att kunna få information via telefon är fortsatt stort. Ju fler som känner till 113 13, desto mer kan vi avlasta nödnumret 112 vid allvarliga händelser så att våra SOS-operatörer kan fokusera på att snabbt larma ut hjälp och rädda liv, säger Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap vid SOS Alarm.

Om 113 13

Numret 113 13 infördes den 13/3 2013 och är Sveriges nummer för samhällsinformation vid större olyckor och samhällskriser. Numret ska användas av den som vill ha eller lämna viktig information. Samtalen besvaras av SOS Alarm och den information som förmedlas är verifierad av berörd myndighet.

Under 2017 ringdes 8 190 samtal till 113 13. Hittills i år har omkring 4 700 samtal kommit in, vilket tyder på att helårssiffran för 2018 kommer att bli betydligt högre än förra året och utmana toppnoteringen från 2013 – det år som numret togs i bruk. Även år 2014 ringdes många samtal, till stor del beroende på skogsbranden i Västmanland, då det under vissa dagar kom in nära 1 000 samtal per dag på 113 13.

Antal samtal till 113 13:

2013: 11 300

2014: 6815

2015: 6012

2016: 5928

2017: 8190

2018, fram till 25/5: 3 700 samtal (jämfört med 2117 samtal för motsvarande period förra året)

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Media

Media

Citat

Samtalstoppar på 113 13 vid stora händelser som skogsbranden i Västmanland, terrordådet på Drottninggatan och det felaktiga VMA-larmet i Stockholm visar både att allt fler känner till numret och att behovet av att kunna få information via telefon är fortsatt stort. Ju fler som känner till 113 13, desto mer kan vi avlasta nödnumret 112 vid allvarliga händelser så att våra SOS-operatörer kan fokusera på att snabbt larma ut hjälp och rädda liv.
Björn Skoglund, tjänsteägare 112 och krisberedskap