SOS Alarm vinner pris för insatser vid skogsbranden i Västmanland

Skogsbranden i Västmanland sommaren 2014 är den största branden i modern tid. Nu uppmärksammar den europeiska organisationen EENA insatserna i samband med skogsbranden och tilldelar SOS Alarm priset Outstanding Rescue Award. 

Sommaren 2014 var varm och torr och nödnumret 112 hade högt tryck med många olyckstillbud och skogsbränder under semesterperioden juli-augusti. På eftermiddagen den 31 juli kom ett 112-samtal från en skogsarbetare i närheten av Seglingsberg i Västmanland. En liten brand hade brutit ut när han arbetade i skogen. Branden fick snabbt fäste och när räddningstjänsten kom på plats var den utom kontroll. Det som började som en liten brand blev nu den största branden i Sverige i modern tid, en brand som skulle leda till evakuering av hus och hela byar. Slutligen evakuerades cirka 1 000 människor.

Ett intensivt krisberedskapsarbete

SOS Alarms krisberedskapsfunktion arbetade aktivt med händelsen och larmade samt samordnade kommunikationen mellan berörda myndigheter och aktörer med syfte att skapa en gemensam lägesbild. På plats i Ramnäs, där ledningsstaben var lokaliserad, fanns även personal från SOS Alarm som fokuserade på att koordinera krisarbetet. En av de första åtgärderna var att inrätta en mobil Coordcom enhet, en operativ plattform som används för 112 och utalarmering. Detta gav räddningschefen en god överblick över räddningsenheterna via SOS-kartan.

Koordinerad information till allmänheten

Det fanns en stor efterfrågan på information från allmänheten och varje drabbad kommun hade initialt satt upp sin egen information via olika telefonnummer för att möta detta. För att koordinera kommunikationen med allmänheten hänvisades alla istället till det nationella informationsnumret 113 13, som infördes i Sverige under 2013. Detta blev snabbt en viktig informationskälla för allmänheten.

När de franska och italienska flygplanen började vattenbomba fanns behov att varna allmänheten om faran av att vara i området. SOS Alarm använde den kommande tjänsten, Viktigt meddelande till allmänheten via sms, som skulle införas den 1 december 2014 i Sverige, men fick en tidig start på grund av omständigheterna.

- Under hela branden mottog vi ett stort antal samtal till nödnumret 112 från oroliga människor som kunde se och känna lukten av röken på flera mils avstånd. Vårt arbete var omfattande både gällande 112-mottagningen men framförallt vår roll i krisberedskapsarbetet, säger Johan Hedensiö VD SOS Alarm. Det är med stor glädje vi tar emot EENA:s utmärkelse Outstanding Rescue Award, den ger alla medarbetare i SOS Alarm ett erkännande för det viktiga arbetet som utfördes under skogsbranden, avslutar Johan.

Om EENA

EENA, the European Emergency Number Association, är en Brysselbaserad organisation som arbetar med att höja kunskapen kring 112 i hela EU. EENA arbetar för att EU-medborgarna ska känna till att alla medborgare kan ringa 112 inom Europeiska unionen för att få snabb och relevant hjälp i ett akutläge.

EENA fungerar som en diskussionsplattform för alarmering- och räddningstjänst, myndigheter, beslutsfattare, forskare, föreningar och andra leverantörer i syfte att förbättra hjälpinsatser enligt medborgarnas krav.

2012 mottog SOS Alarm pris som den bästa 112-verksamheten i Europa (Outstanding National 112 System) med motiveringen att SOS Alarm har ett effektivt 112-system såväl tekniskt som produktionsmässigt vilket bidrar till att öka medborgarnas trygghet.

112-ceremonin arrangeras årligen av EENA för att synliggöra och belöna såväl individuella insatser som verksamheter för förbättringar och kommunikation av det EU-gemensamma nödnumret 112. Vinnarna utses av alla EENA medlemmar.

För mer information


Pressjour SOS Alarm
Telefon 08-205 307

På SOS Alarms hemsida finns även en film (4 min) som beskriver vårt arbete med skogsbranden i Västmanland närmare; http://2014.sosalarm.se/112-raddning-och-krisberedskap/vma-och-113-13-i-skarpt-lage/

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13, journumret för försvunna barn 116 000 samt har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Dokument & länkar

Citat

- Under hela branden mottog vi ett stort antal samtal till nödnumret 112 från oroliga människor som kunde se och känna lukten av röken på flera mils avstånd. Vårt arbete var omfattande både gällande 112-mottagningen men framförallt vår roll i krisberedskapsarbetet, säger Johan Hedensiö VD SOS Alarm. Det är med stor glädje vi tar emot EENA:s utmärkelse Outstanding Rescue Award, den ger alla medarbetare i SOS Alarm ett erkännande för det viktiga arbetet som utfördes under skogsbranden, avslutar Johan.
Johan Hedensiö