Arabiska det mest tolkade språket

Arabiska, somaliska och tigrinja. De språken är, näst efter svenska och engelska, de vanligaste som talas under ett nödsamtal till 112. Fram till sista september i år har SOS Alarm tagit emot 5 765 samtal på 57 olika språk.

– Det finns flera positiva effekter med tolkning av 112-samtal. Den person som ringer nödnumret ges trygghet genom att kunna samtala på sitt eget språk, och
SOS-operatören får bättre stöd för att bilda sig en uppfattning om behovet av hjälp, säger SOS Alarms presschef Linda Bengtsson. SOS Alarm har sedan 2011 möjlighet hantera omkring 200 olika språk med hjälp av ett externt tolkserviceföretag.

De fem mest tolkade språken 2017:

 • Arabiska: 2 594 samtal

 • Somaliska: 625 samtal

 • Tigrinja: 460 samtal

 • Dari: 335 samtal

 • Persiska: 325 samtal

De mest ovanliga språk som tolkats under 2017:

 • Nederländska

 • Tjetjenska

 • Oromo

 • Koreanska

 • Ibo

Tolkade samtal per år:

 • 2017 5 765 samtal
 • 2016 5 812 samtal

 • 2015 3 353 samtal

 • 2014 1 595 samtal

 • 2013 241 samtal

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Media

Media