Flyktingströmmarna påverkade nödnumret 112 under 2015

SOS Alarms samhällsuppdrag är att verka för ett tryggare Sverige för alla. Europas flyktingström har under 2015 påverkat SOS Alarms verksamhet. Tusentals nya flyktinganläggningar har upprättats i Sverige och fler internationella samarbeten med andra 112-aktörer har inletts än tidigare. Statistik ur 2015 års verksamhetsrapport för nödnumret 112 visar också att antalet tolksamtal återigen har fördubblats.

Den markanta flyktingströmmen har ökat den internationella samverkan under 2015 och behovet av att kunna koppla nödsamtal till andra europeiska länders nödnummer är större än tidigare.

-          Vi har under året sett flera exempel på fall där flyktingar i Medelhavet har kontaktat släktingar i Sverige vilka i sin tur har kontaktat 112. Genom europeiskt samarbete kan vi nu samverka med andra utländska nödorganisationer. Vid flera tillfällen har detta bidragit till att liv utomlands har kunnat räddas, berättar Maria Khorsand, VD SOS Alarm.

Under året har även en stor mängd flyktinganläggningar upprättats i landet, vilket också påverkat SOS Alarms verksamhet. Bland annat har anpassningar i kartsystemet gjorts för att kunna lokalisera flyktinganläggningarna snabbt, samt fler informationsinsatser på olika språk rörande 112.

-          På många flyktinganläggningar finns ofta bara ett nummer uppsatt att ringa om man är i behov av hjälp och det är 112. Många förstår inte att det är ett nödnummer och därför har vi under året gjort informationsinsatser för att kunna informera på olika språk när och hur nödnumret ska användas, berättar Maria Khorsand.

Målmedvetna satsningar har gett bättre svarstider

Medelsvarstiden har under året förbättras med nära två sekunder från 15,3 sekunder 2014 till 13,3 sekunder för 2015. Målmedvetna satsningar på att stabilisera och kvalitetssäkra arbetet ligger bakom förbättringar. Bland annat infördes under 2015 så kallad nationell mottagning 112, vilket innebär att de 112-samtal som inte hinner besvaras på närmsta SOS-central nu besvaras på någon av de andra SOS-centraler som hanterar nödnumret 112. Under januari 2016 kunde man direkt se en förbättring på svarstiderna motsvarande januari 2015.

Statistik för nödnumret 112 under 2015 i urval

-          Cirka tre miljoner har besvarats på nödnumret 112 under 2015

-          Av dessa har ca 70 procent ett faktiskt hjälpbehov

-          Cirka 861 000 samtal är vårdrelaterade. För första gången på länge har antalet vårdärenden minskat med cirka en procent

-          Cirka 680 000 ärenden har genererat i vidarekoppling till Polisen, en ökning med cirka tre procent

-          Cirka 108 000 ärenden till räddningstjänst 2015, en ökning med cirka två och en halv procent

-          Antalet vidarekopplingar till Jourhavande präst uppgick till ca 109 000, en minskning med cirka två procent.

-          Antalet tolkade samtal nästintill fördubblades från 1595 stycken samtal 2014 till 3353 samtal 2015.

-          Cirka 89 000 samtal ”visste inte att de hade ringt 112”.

-          Cirka 118 000 samtal definieras som ”okynnessamtal”, en ökning från 109 000 samtal 2014.

-          133 000 samtal har hänvisats till 114 14, Polisens nummer för icke-akuta ärenden.

-          873 ärenden har kommit in till informationsnumret 113 13 under 2015. 113 13 är Sveriges informationsnummer för stora olyckor och kriser.

-          208 ärenden har kommit in till 116 000, numret för försvunna barn, under 2015.

Gunnar Bergström
Chef Tjänsteutveckling/ Tjänsteägare 112
+46 70 584 84 33
press@sosalarm.se

Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtjänster. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.