Pressinbjudan: Hur vill vi bli varnade vid nästa stora samhällskris?

Nu på måndag den 4 juni är det dags för nästa kvartalsprov av VMA-systemet, ”Hesa Fredrik”. SOS Alarm tar då tillfället att samla en namnkunnig panel för att diskutera kring flera högaktuella samhällsfrågor kopplat till krisberedskap, information och ryktesspridning.

Vi presenterar samtidigt en Ipsosundersökning, där vi har frågat drygt 1000 personer hur de vill bli varnade vid en större samhällskris. Är det via Hesa Fredrik, SMS, digitala kanaler eller något helt annat?

 

• Hur kan nästa stora kris i Sverige se ut? Vilka hot finns mot Sverige idag?
• Hur bör VMA-systemet utvecklas för att kunna klara framtidens utmaningar och möta svenskarnas förändrade medievanor?
• Hur kan vi använda ny teknik för att nå ut med korrekt information så fort som möjligt vid en kris?

Paneldeltagare
• Björn Skoglund, Tjänsteägare 112 & Krisberedskap, SOS Alarm
• Eva Hamilton, f.d. VD för SVT
• Jesper Ackinger, Säkerhetsdirektör, Stockholms Stad
• Hans Brun, Centrum för asymmetriska hot- och terrorismstudier vid Försvarshögskolan
Samtalet modereras av Nedjma Chaouche

Datum: Måndag 4 juni 2018
Tid: Kl. 12:00 - 13:00, lunch serveras från 11:30
Plats: SOS-centralen i Stockholm på Malmskillnadsgatan 64

OSA: hör av dig till Helena Söderblom på helena.soderblom@sosalarm.se alt 073-083 44 32 vid frågor eller för att anmäla deltagande.

Om samhällskriser och Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

Den 7 april 2017 genomfördes det första stora terrordådet i Sverige då en lastbil körde på människor på Drottninggatan i Stockholm. Fem personer miste livet, långt fler skadades och traumatiserades. De som befann sig i Stockholm upplevde en eftermiddag fylld av osäkerhet och skräck. Stora delar av stadskärnan spärrades av och falska rykten om fler dåd och skjutningar i olika delar av staden fick stor spridning genom såväl sociala medier som etablerade nyhetsmedier. Under den första timmen efter dådet tog SOS Alarm emot 317 samtal från Stockholms län, tre gånger fler än normalt. I sina egna informationskanaler uppmanade Polisen personer som befann sig i Stockholm att hålla sig borta från stadskärnan efter dådet, men denna information nådde långt ifrån alla.

Nyligen skickades broschyren Om krisen eller kriget kommer ut till 4,8 miljoner hushåll i Sverige. Händelserna den 7 april 2017 visar på vikten av att myndigheter och alarmeringstjänsten snabbt når ut med korrekt information vid samhällskriser. Ett av de verktyg som finns för att kunna varna personer som befinner sig i Sverige i krissituationer är Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). Ett VMA kan sändas ut genom utomhuslarmet Hesa Fredrik, SMS och i Sveriges Radio.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.