SOS Alarm efterlyser en lagändring för VMA via SMS

I går överlämnade Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sin rapport med förslag till åtgärder för stärkt krisberedskap utifrån erfarenheter från skogsbranden i Västmanland 2014 till regeringen. SOS Alarm välkomnar slutsatserna och strävar efter att bidra genom bland annat ökad samverkan och förbättrad kommunikationen vid större händelser i samhället. En viktig utmaning är att förbättra tekniken för att nå fler, men i vissa fall krävs även lagändringar.

- Vid skogsbranden i Västmanland 2014 skickades Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, för första gången ut via SMS. Detta är ett mycket viktigt komplement till information via tv och radio. Men på grund av stelhet i lagen kan vi bara skicka till fasta telefoner och mobiltelefoner som är knutna till en adress i området. Vi vill därför ha en lagändring som gör att vi kan nå fler, även de som tillfälligt befinner sig i det aktuella geografiska området, säger Maria Khorsand, VD.

Bakgrund
Enligt Lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation kan SMS skickas till mobilabonnemang som är registrerade på en adress i det aktuella geografiska området samt till fasta telefoner. Personer som är på resa med mobiltelefoner som är knutna till adressen på hemorten nås inte. Något som skulle kunna utgöra ett problem exempelvis vid olyckor i fjällen eller i skärgården dit många åker från andra delar av Sverige och övriga världen.

VMA går även att få med epost via SOS Alarms hemsida: https://www.sosalarm.se/Pressrum/Prenumeration/Om SOS Alarm

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtjänster. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.