SOS Alarm har inte vägrat skicka ambulans - kommentar till uppgifter i media.

Uppgifter i media anger att SOS Alarm skulle ha vägrat skicka ambulans till en ung sjuk kvinna som senare avled i Västernorrland i januari är felaktiga.

En noggrann genomgång av fallet har gjorts och den visar att SOS-operatören har agerat helt korrekt vid de 112-samtal kvinnan ringde och kopplat henne till landstingets vårdpersonal som var den högre medicinska instans som skulle avgöra vilken vårdnivå som var aktuell. Det har alltså aldrig varit frågan om någon vägran från SOS Alarms sida utan vi har helt följt det uppdrag Västernorrlands läns landsting givit oss.

Frågor från media hänvisas till presstalesmanAnders Klarströmpå telefon 070- 598 38 56.

SOS Alarm har inte vägrat skicka ambulans - kommentar till uppgifter i media.

Uppgifter i media 2011-09-06 anger att SOS Alarm skulle vägrat att skicka ambulans till en ung sjuk kvinna som senare avled i Västernorrland.

En noggrann genomgång av fallet har gjorts och den visar att SOS-operatören har agerat helt korrekt vid de 112-samtal kvinnan ringde och kopplat henne till landstingets vårdpersonal som var den högre medicinska instans som skulle avgöra vilken vårdnivå som var aktuell. Det har alltså aldrig varit frågan om någon vägran från SOS Alarms sida utan vi har helt följt det uppdrag Västernorrlands läns landsting givit oss.

Frågor från media hänvisas till presstalesmanAnders Klarströmpå telefon 070- 598 38 56.

SOS Alarm har inte vägrat skicka ambulans - kommentar till uppgifter i media.

Uppgifter i media 2011-09-06 anger att SOS Alarm skulle vägrat att skicka ambulans till en ung sjuk kvinna som senare avled i Västernorrland.

En noggrann genomgång av fallet har gjorts och den visar att SOS-operatören har agerat helt korrekt vid de 112-samtal kvinnan ringde och kopplat henne till landstingets vårdpersonal som var den högre medicinska instans som skulle avgöra vilken vårdnivå som var aktuell. Det har alltså aldrig varit frågan om någon vägran från SOS Alarms sida utan vi har helt följt det uppdrag Västernorrlands läns landsting givit oss.

Frågor från media hänvisas till presstalesmanAnders Klarströmpå telefon 070- 598 38 56.

 

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.