SOS Alarm uppmärksammar Nationella Viltolycksrådets insatsvecka.

Varje år sker fler än 40 000 viltolyckor på vägarna i Sverige. Som medlem i Nationella Viltolycksrådet uppmärksammar även SOS Alarm insatsveckan den 22 – 28 september. Veckan handlar om att ge mer kunskap om hur du som bilist kan minska risken för en viltolycka.

I genomsnitt sker en viltolycka var 15:e minut på våra vägar. Med gott förebyggande arbete och kunskap om de vilda djuren och deras beteende kan denna siffra minskas.

Nationella Viltolycksrådets insatsvecka sköts lokalt av de regionala viltolycksråden, där bland andra SOS Alarm deltar. Under veckan sker en rad olika informationskampanjer i samband med trafikkontroller och vid olika stora mötesplatser, t ex. köpcentrum.

Under insatsveckan genomför vissa polismyndigheter trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar. En speciell insats görs även till landets körkortselever.

Vad gör du om olyckan är framme?

  • Ta hand om eventuella skadade i bilen i första hand och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.
  • Rapportera olyckan till polisen via nödnumret 112. Detta ska göras även om man inte kan konstatera någon skada på djuret.
  • Om djur är skadat skickar polisen ut en eftersöksjägare från närliggande jägarorganisation för att spåra djuret.
  • Bilisten måste även markera platsen där olyckan skedde. Detta görs bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan*.

*Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar också bilder på de djurarter som kan påträffas samt vilka åtgärder som ska vidtas vid en olycka. Remsan kan hämtas bland annat på bilprovningsstationer eller skrivas ut från Nationella Viltolycksrådets hemsida.

Mer information om Nationella Viltolycksrådet och insatsveckan finns på www.viltolycka.se

Vid frågor kontakta SOS Alarms pressjour på tel 08-205 307. 

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På uppdrag av svenska staten ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112 och informationsnumret 113 13 och  har även en central roll i samhällets krisberedskap. Verksamheten innefattar även alarmering,  säkerhets- och jourteletjänster för kommuner, landsting och företag. SOS Alarm ägs till 50 procent av svenska staten samt 50 procent av Sveriges Kommuner och Landsting.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Dokument & länkar