SOS Alarm välkomnar lagändring kring VMA via SMS

SOS Alarm har sedan 2013 verkat för att man vid Viktigt meddelande till allmänheten, VMA, ska kunna positionera och skicka SMS till berörda i ett visst område. Nu ser den lagändring som behövs för att göra detta möjligt ut att bli verklighet från och med 1 juli 2017.

- Det här är en mycket välkommen förändring, att vi framöver kommer att kunna nå alla som befinner sig i ett område, istället för som idag, när vi bara når de som är registrerade på adresser i området. Vi har verkat för detta sedan 2013, då vi fick det statliga uppdraget att ta fram nya sätt att varna medborgarna vid allvarliga händelser. Med denna lagändring, kommer ännu fler att kunna nås av VMA, vilket skapar ytterligare trygghet i samhället, säger Karin Andersson, Chef Tjänsteutveckling Krisberedskap vid SOS Alarm.

- Vi verkar för ett tryggare Sverige för alla och är väldigt positiva till regeringens initiativ kring VMA via SMS, som innebär att vi i framtiden kommer att kunna nå fler med viktig information. Medborgarnas trygghet står alltid högst på vår agenda och det här är verkligen ett steg i rätt riktning, säger Maria Khorsand, VD vid SOS Alarm.

Bakgrund:

SOS Alarm fick 2013 det statliga uppdraget att upprätta ett kompletterande system för VMA. Uppdraget innefattade att utveckla en teknisk plattform som möjliggör att kunna varna via SMS till mobiltelefon och fasta telefoner. Sedan 2014 finns den möjligheten, men endast för fast telefoni och de mobiltelefoner som är registrerade på en adress i det område som omfattas av VMA. För att kunna positionera mobiltelefoner som befinner sig i ett drabbat område krävs en lagändring i lagen om elektronisk kommunikation.

Regeringen föreslår nu en lagändring som möjliggör att kunna positionera mobilanvändare vid ett VMA, något som SOS Alarm ser som mycket positivt.

Läs mer om VMA via fast telefoni och SMS på https://www.sosalarm.se/112/Viktigt-Meddelande-till-Allmanheten/Nytt-system-for-VMA/

 

 

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera