Sverige bäst i Europa på 112-samtal

I dag står det klart att Sverige är bäst i Europa på att hantera nödnumret 112. Detta efter att SOS Alarm blivit tilldelade den europeiska utmärkelsen för bästa nationella 112-verksamhet.

- Utmärkelsen är ett bevis på att vi är på rätt väg i vår mission att vara ledande i Europa när det gäller tjänster för ett tryggare samhälle, säger Johan Hedensiö, vd, SOS Alarm Sverige AB.

Utmärkelsen delas ut av European Emergency Number Association (EENA) och tilldelas den organisation som på bästa sätt erbjuder sina invånare trygghet och säkerhet genom en väl utvecklad 112- funktion i hela landet. Det är en samlad bedömning som tar hänsyn till teknik, rutiner och samarbete samt medarbetarnas förmåga och kompetens.

- Vi tar emot cirka 3,5 miljoner samtal varje år och våra medarbetare gör ett fantastiskt arbete för att de hjälpsökande ska få rätt hjälp så fort som tillgängligheten på resurser medger. Det är tack vare dem som vi har fått den här utmärkelsen, fortsätter Johan Hedensiö.

Sverige har genom SOS Alarm byggt upp och utvecklat en unik samverkan mellan samhällets hjälpresurser på lokal, regional och central nivå för såväl olyckor i vardagen som stora katastrofer och krissituationer.

Nödnumret 112 finns i hela Europa, men SOS Alarms arbete utifrån en obruten larmkedja och samverkan mellan samhällets hjälpresurser gör Sverige unikt. Det finns ett stort internationellt intresse för ”den svenska modellen” och varje år besöker ett flertal länder SOS Alarm för att ta lärdom av vår verksamhet, vår struktur och vår teknik.

Kontaktperson: Presstalesman Anders Klarström: 08-205 307

Fakta om SOS Alarm:
SOS Alarm är ett aktiebolag som ägs av Staten och Sveriges kommuner och landsting gemensamt. SOS-centraler finns på 18 orter och har ca 900 medarbetare. På uppdrag av staten ansvarar SOS Alarm för att ta emot alla 112-samtal i Sverige. Genom nödnumret 112 når medborgaren alla hjälpresurser så som till exempel polis, ambulans och räddningstjänst. Varje dygn hanteras ca 10 000 112-samtal. På uppdrag av landstingen hanterar SOS Alarm ca 1 miljon ambulansuppdrag årligen.

Fakta om utmärkelsen och EENA:
EENA (European Emergency Number Association) är en Brysselbaserad icke-statlig organisation som jobbar för att främja kunskapen och kvaliteten angående nödnumret 112 över hela EU. Utmärkelsen Outstanding National 112 System tilldelas en nationell organisation eller institution som har skapat ett effektivt 112-system, som med hjälp av teknik och resurser ger en enastående inverkan på medborgarnas säkerhet.

Taggar:

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Dokument & länkar