Tolkade nödsamtal till 112 fortsätter att öka

Under förra året tolkades 7783 nödsamtal till andra språk än svenska och engelska. Den är en ökning med 34 procent från föregående år. Trenden fortsätter in i januari 2018 med 773 tolkade nödsamtal, den högsta noteringen för en enskild månad någonsin. Det överlägset vanligaste språket för tolkade nödsamtal är fortsatt arabiska, följt av somaliska och tigrinja.

- Den som ringer till SOS Alarm behöver kunna svara på två frågor: var är du och vad har hänt? Med tolkhjälp får vi en bättre precision i detta i fler samtal och minskar risken för missförstånd. Att kunna tala sitt modersmål i ett nödläge kan också vara oerhört viktigt för att känna sig förstådd och det kan också bidra till att skapa trygghet i en kaotisk situation, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm.

- Att antalet tolkade samtal ökar ser vi som en naturlig avspegling av det samhälle vi lever i. SOS Alarm måste hela tiden anpassa verksamheten efter de behov som finns och växer fram runt omkring oss. Vi strävar efter att skapa ett tryggare Sverige för alla; vem du än är, var du än är, finns hjälpen ett samtal bort, säger Gunnar Bergström, ansvarig för 112-tjänsten vid SOS Alarm.

Alla SOS-operatörer ska kunna ta emot samtal på svenska och engelska. SOS Alarm har därutöver möjlighet att tolka till 200 språk och språkgrupper via en extern tolktjänst. Tolken kopplas in i ett trepartssamtal och tolkar därefter SOS-operatörens intervju med den hjälpsökande.
 

2017: 7783 samtal till 69 språk
2016: 5812 samtal till 66 språk
2015: 3353 samtal till 49 språk
2014: 1595 samtal
2013: 241 samtal


De fem mest tolkade språken under 2017:

Arabiska            3426
Somaliska         838
Tigrinja              625
Dari                   458
Persiska            442


De minst tolkade språken under 2017:

Ibo
Tjetjenska
Turkmenska
Armeniska
Ewe
Lingala
Afar
Saho
Japanska
Kreol
Tamil
Yoruba
Nederländska

Pressjour SOS Alarm, tel 08-205 307

SOS Alarm skapar ett tryggare Sverige för alla genom att dygnet runt larma ut hjälpresurser när olyckan är framme. Med ett enda samtal till 112 når du rätt hjälp när du behöver den, vem du än är och var i Sverige du än befinner dig. SOS Alarm ansvarar också för informationsnumret 113 13 som används för att få eller för att lämna information vid allvarliga olyckor eller kriser. SOS Alarm spelar även en central roll i samhällets krisberedskap och tillhandahåller också säkerhets- och jourtjänster. Tack vare unik kompetens, lång erfarenhet och genom att ständigt utveckla verksamheten är SOS Alarm navet som skapar trygghet och säkerhet.

Om oss

SOS Alarm fyller en unik samhällsfunktion som dygnet runt larmar ut hjälpresurser vid olyckor och samhällskriser. På regeringens uppdrag ansvarar SOS Alarm för nödnumret 112, informationsnumret 113 13 och har även en central roll i samhällets krisberedskap. 112-uppdraget ska inte drivas med överskott. Den vinst som SOS Alarm redovisar kommer från andra delar inom verksamheten. SOS Alarms kunder återfinns primärt inom den offentliga sektorn, men även andra aktörer inom alarmering och beredskap samt säkerhet och jourtele. Den eventuella vinst som delas ut går till ägarna svenska staten och Sveriges Kommuner och Landsting, som äger SOS Alarm till lika delar.

Prenumerera

Media

Media