Arbete för ungas ledarskap prisas i Skåne

Report this content

Skolidrottsföreningar ger unga möjlighet att röra på sig – och möjlighet att utvecklas som ledare. Nu prisas Skolidrottsförbundet i Skåne för konceptet och utses till Årets förnyare av Sparbanksstiftelserna* i Skåne.

I en skolidrottsförening är det unga som leder andra unga i fysisk aktivitet. Det hela bygger på att det är ungdomar själva som startar föreningen, tar ansvar och utvecklas i sin roll som ledare. Skolidrottsförbundet stöttar aktivt de unga ledarna och idag finns cirka 100 skolidrottsföreningar runt om i Skåne som bidrar till att fler barn får tillgång till kostnadsfria aktiviteter i anslutning till skolan.

Genom utmärkelsen Årets förnyare vill Sparbanksstiftelserna i Skåne varje år lyfta fram ett initiativ som bidrar till förnyelse inom skånsk idrott och som kan inspirera fler att utveckla sin verksamhet. I år går alltså priset till Skolidrottsförbundet i Skåne som ger unga möjligheten att starta skolidrottsföreningar och därigenom utbildas i förenings- och ledarkunskap med fokus på inkludering, praktiskt ledarskap och demokrati.

– Genom priset hoppas vi att ännu fler barn får prova olika idrotter och samtidigt lär sig hur det fungerar att driva en förening. Skolidrottsföreningarnas verksamhet bidrar dessutom till att skolornas idrottshallar utnyttjas bättre och att fler får möjlighet till en aktiv fritid, säger Maria Wallinius, representant för Sparbanken Skånes ägarstiftelser.

Årets förnyare får en prissumma om 100 000 kronor. Jasmine Wahlström, verksamhetsutvecklare på Skolidrottsförbundet i Skåne, kommenterar:

– Vår framtida dröm är att vi ska ha en stark relation med alla grundskolor i hela Skåne och att ordet skolidrottsförening förknippas med ledarskap. Att vi får priset betyder därför otroligt mycket för oss. Förutom den ekonomiska knuffen i vårt arbete ger priset oss motivation att nå fler unga.

Tanken med en skolidrottsförening, skol-IF, är att låta barn röra sig förutsättningslöst på egna premisser. Aktiviteterna varierar mellan olika föreningar och rörelseglädje står i fokus. Barn från 6 år kan delta i aktiviteterna som leds av barn mellan 11 och 16 år. Ledarna har som uppdrag att planera och leda verksamheten men har också stöd i arbetet genom att det finns minst en vuxen till hands ofta knuten till skolan. 

Det var genom ett nyligen avslutat projekt som Skolidrottsförbundet hittade formen för hur de ännu bättre kan nå ut till skånska skolor – nämligen genom att samverka tätt med kommunerna. Idag lägger förbundet stort fokus på uppsökande verksamhet och samarbetet med kommuner har gett resultat de senaste åren. Av de cirka 100 skolidrottsföreningar som finns idag i Skåne ingår nu nästan 40 av dem i en riktad insats som bygger på kommunsamverkan. 

– När vi gör en insats tillsammans med en kommun hittar vi oftare de unga som vi inte annars hade nått eller som kanske aldrig tidigare varit delaktiga i föreningslivet. Framförallt når vi de som aldrig varit ledare. När vi jobbar uppsökande ser vi till att föreningen drivs av unga för unga, att ungdomarna utbildas, är delaktiga i processer och arbetar med checklistor. Vi finns till för dem hela vägen och stöttar, säger Jasmine Wahlström på Skolidrottsförbundet i Skåne.

Utmärkelsen Årets förnyare presenteras i samband med utdelningen av Skånes Idrottsledarstipendier. Årligen uppmärksammar Sparbanksstiftelserna i Skåne tillsammans med RF-SISU Skåne idrottsledare som engagerar sig ideellt i barn- och ungdomsidrotten i regionen. Totalt delas 250 stipendier ut nu under våren.

* Sparbanksstiftelserna i Skåne är Sparbanksstiftelsen 1826, Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn, Sparbanksstiftelsen Skåne och Stiftelsen Gripen.

För mer information
Jasmine Wahlström, verksamhetsutvecklare Skolidrottsförbundet i Skåne, 079-300 93 63
Ted Åhs, verksamhetsledare Skolidrottsförbundet i Skåne, 070-728 28 57                           
Maria Wallinius, Sparbanken Skånes ägarstiftelser, 072-206 65 27

Fakta skolidrottsföreningar
En skolidrottsförening ger unga möjlighet till kostnadsfria aktiviteter i anslutning till skoldagens slut. Det ska vara av unga för unga och fokus ligger på ungt ledarskap, rörelseglädje och gemenskap, därav stor bredd av aktiviteter. De första skolidrottsföreningarna i landet bildades för över 100 år sedan och konceptet att unga leder unga har utvecklats senaste åren. I Skåne finns idag cirka 100 skolidrottsföreningar med drygt 11 000 medlemmar.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar