Citat

Våra gröna obligationer finansierar projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. För oss som bank är det ett sätt att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.
Bo Bengtsson, VD
Att satsa på hjärtstartare tillsammans med det lokala föreningslivet är ett sätt att investera i framtiden.
Helena Björkman, bankchef
Väl fungerande pendlingsströmmar är positivt för samhället.
Anders Hansson, privatekonom
Med gröna obligationer vill vi vara med och ytterligare öka fokus på hållbarhetsfrågorna i Skåne.
Åsa Grundström, finanschef
Som sparbank vill vi medverka till en positiv utveckling i samhället.
Gunilla Bengtsson, bankchef
Vår vision är att bidra till en enkel och hållbar vardag för våra kunder. Ekonomisk stabilitet ger oss förutsättningar för just detta.
Bo Bengtsson, VD
Närproducerad el kommer att bli viktigare framöver och vi vill vara med och bidra till att säkerställa tillgången till hållbar energi här i Skåne.
Johan Fjelkner, bankchef
Som sparbank engagerar vi oss i det lokala.
Helena Björkman, bankchef
Solceller är effektivt för att ta tillvara förnyelsebar energi. Därför satsar vi på närproducerad el för hela vår verksamhet.
Johan Fjelkner, bankchef
Vi märker att floran av mindre och medelstora företag utvecklas starkt.
Rasmus Roos, bankchef
Det blir allt viktigare att ta tydlig kontroll över de delar av pensionen man själv kan påverka.
Anders Hansson, privatekonom
Att kunna satsa på hjärtstartare i samarbete med det lokala föreningslivet är verkligen ett sätt att investera i framtiden.
Björn Ovander, bankchef
Vi summerar ett framgångsrikt år. Som modern och lokalt förankrad sparbank står vi väl rustade för framtiden.
Bo Bengtsson, VD
Det är tydligt att det finns en genuin förståelse hos banken för hur mycket föreningsliv och engagemang som möjliggörs genom att ha studenternas arena vid god vigör.
Stina Åkesson, VD AF-borgen
Vi kan se tillbaka på ett mycket bra kvartal. Undan för undan har vi byggt den finansiella position banken har idag.
Bo Bengtsson, VD
- Det känns alltid bra när visioner och ledord omsätts i konkreta uttag. Detta är inte första gången Sparbanken Skåne gör en sådan här sak och det lär heller inte vara den sista då långsiktighet präglar samarbetet vi har.
Stefan Lövgren, vd Svenska Handbollslandslaget