Citat

2023 präglades av omställning på flera områden i samhället. Vi ska finnas där för våra kunder när vardagen förändras.
Rasmus Roos, VD
Det är mycket jobb med att återställa efter översvämningarna och det krävs både handgripliga och ekonomiska insatser. Vi hoppas att vårt stöd blir en hjälp på vägen.
Helena Björkman, bankchef
Tillsammans med våra ägarstiftelser har vi en unik möjlighet att låta vinst från banken stanna lokalt och göra nytta för samhället. Vi behöver ett starkt föreningsliv i Skåne och här kan vi som sparbank göra en verklig skillnad.
Helen Göransson, bankchef
Som en stor samhällsaktör vill vi bidra till en bättre folkhälsa och ett hållbart samhälle.
Björn Ovander, bankchef
Vi är väldigt stolta över att vara den första banken som kunnat meddela att vi uppnått jämställda löner och hoppas att vi inom kort följs av många fler,
Elin Betschart, Finansförbundet på Sparbanken Skåne
Vi står finansiellt starkt och är fullt rustade för att fortsätta vara den trygga skånska sparbanken som stöttar kunder och samhällsutveckling på både kort och lång sikt.
Rasmus Roos, VD
Självklart hade vi hoppats på många intresserade, men vi blev ändå lite överraskade av det starka gensvaret för Energiklivet.
Gunilla Bengtsson, bankchef
Undersökningen visar svart på vitt att inflationen börjat få följder för småföretagen.
Alexandra Bagger, företagsrådgivare
Vi är väldigt glada och stolta över att bli certifierade som en utmärkt arbetsplats av Great Place to Work, Att vi nu än en gång lyfts fram som en av de bästa arbetsplatserna i hela landet svetsar oss samman ytterligare.
Maria Stagmo, HR-chef
Trots historiskt höga avräkningspriser är det de stigande kostnaderna som dominerar lantbruksekonomin idag.
Helen Göransson, företagschef och lantbruksspecialist
Vi vill slå ett slag för en jämställd gemensam ekonomi som ger båda möjlighet att bygga upp ett eget långsiktigt sparande.
Anders Hansson, privatekonom
Sparbanksidén är över 200 år gammal men mer aktuell än någonsin. Tillsammans med våra ägarstiftelser har vi en unik möjlighet att låta vinst från banken stanna lokalt och göra nytta för samhället. Inte minst har detta varit uppskattat nu under pandemin.
Helena Björkman, bankchef
Organisationsfrågor står högt upp på agendan. För en del är också nyrekryteringar aktuella och det finns en oro för att inte kunna få tag på rätt kompetens.
Alexandra Bagger, företagsrådgivare
Den stora byggboomen kommer nu i lite mindre kommuner, där markpriserna fortsatt är lägre. Utvecklingen speglar senaste årens trend med stark tillväxt på bostadsmarknaden även utanför storstäderna.
Björn Ovander, bankchef
Det känns mycket angeläget att vara med och utveckla detta projekt. Sparbanken Skånes Solcellspark är ett viktigt steg för mer närproducerad el i Skåne.
Johan Fjelkner, vice VD
Våra gröna obligationer finansierar projekt med tydliga hållbarhetsfördelar. För oss som bank är det ett sätt att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.
Bo Bengtsson, VD
Att satsa på hjärtstartare tillsammans med det lokala föreningslivet är ett sätt att investera i framtiden.
Helena Björkman, bankchef
Väl fungerande pendlingsströmmar är positivt för samhället.
Anders Hansson, privatekonom
Med gröna obligationer vill vi vara med och ytterligare öka fokus på hållbarhetsfrågorna i Skåne.
Åsa Grundström, finanschef
Som sparbank vill vi medverka till en positiv utveckling i samhället.
Gunilla Bengtsson, bankchef
Vår vision är att bidra till en enkel och hållbar vardag för våra kunder. Ekonomisk stabilitet ger oss förutsättningar för just detta.
Bo Bengtsson, VD
Närproducerad el kommer att bli viktigare framöver och vi vill vara med och bidra till att säkerställa tillgången till hållbar energi här i Skåne.
Johan Fjelkner, bankchef
Som sparbank engagerar vi oss i det lokala.
Helena Björkman, bankchef
Solceller är effektivt för att ta tillvara förnyelsebar energi. Därför satsar vi på närproducerad el för hela vår verksamhet.
Johan Fjelkner, bankchef
Vi märker att floran av mindre och medelstora företag utvecklas starkt.
Rasmus Roos, bankchef
Det blir allt viktigare att ta tydlig kontroll över de delar av pensionen man själv kan påverka.
Anders Hansson, privatekonom
Att kunna satsa på hjärtstartare i samarbete med det lokala föreningslivet är verkligen ett sätt att investera i framtiden.
Björn Ovander, bankchef
Vi summerar ett framgångsrikt år. Som modern och lokalt förankrad sparbank står vi väl rustade för framtiden.
Bo Bengtsson, VD
Det är tydligt att det finns en genuin förståelse hos banken för hur mycket föreningsliv och engagemang som möjliggörs genom att ha studenternas arena vid god vigör.
Stina Åkesson, VD AF-borgen
Vi kan se tillbaka på ett mycket bra kvartal. Undan för undan har vi byggt den finansiella position banken har idag.
Bo Bengtsson, VD
- Det känns alltid bra när visioner och ledord omsätts i konkreta uttag. Detta är inte första gången Sparbanken Skåne gör en sådan här sak och det lär heller inte vara den sista då långsiktighet präglar samarbetet vi har.
Stefan Lövgren, vd Svenska Handbollslandslaget