Klart med vinnande konst för Stora torg i Eslöv

Report this content

Stora torg i Eslöv förnyas för framtiden och Sparbanken Skåne är med och bidrar, tillsammans med sin ägare Sparbanksstiftelsen Finn. Nu står det klart att konstverket ”Omväg” av Liva Isakson Lundin kommer att uppföras på torget.

Banken har verkat i Eslöv sedan 1800-talet och kommer att fortsätta stödja invånare och företag i samhället under många år framöver. Det sker bland annat i samarbete med Sparbanksstiftelsen Finn som ifjol offentliggjorde en konstdonation till kommunen för utsmyckning av Stora torg, Eslövs största offentliga rum som moderniseras till hösten. En jury har nu beslutat om vilket verket blir, efter att tre konstnärer tävlat under våren.

Vinnande bidrag är skapat av Liva Isakson Lundin. Verket ”Omväg” kommer att placeras i sydvästra hörnet av torget och är en skulptur som upplevs växa upp ur marken, med både kraft och lekfullhet. Materialet är rostfritt stål och anspelar på Eslöv som en tidig järnvägsknut, där stålet har koppling till järnvägen.

Ur juryns motivering:

”Liva Isakson Lundin har utgått från sin egen konstnärliga praktik och skapat ett verk som tycks födas ur den nya torggestaltningen av Stora torg. Konstnären infogar idén om ett dåtida och nutida Eslöv i omvandling. Det är ett både djärvt och samtida förslag som kommer att dra uppmärksamhet till platsen. Liva Isakson Lundin har med originalitet och konstnärlig integritet presenterat en konstnärlig idé som i nästa steg har alla förutsättningar att utvecklas och genomföras.”

Katarina Andrén, VD för Sparbanksstiftelsen Finn och juryns ordförande, kommenterar:

– Alla tre förslag som tävlade höll mycket hög kvalitet. Juryns val föll slutligen på Omväg, som med sin placering och storlek blir ett tydligt blickfång från flera gator kring torget. Verket kommer också att bli en mötesplats, såväl runt skulpturen som inuti den.

Ombyggnaden av Stora torg drar igång i full skala i september och beräknas ta tio månader.

– Som sparbank engagerar vi oss i det lokala. Vi gör det tillsammans med våra sparbanksstiftelser och alla våra kunder. Stora torg är en naturlig samlingsplats i Eslöv och vi är glada över att kunna vara med i stadens fortsatta utveckling, säger Sparbanken Skånes bankchef Helena Björkman.

– Vi ser att bankens och stiftelsens engagemang tillför ett värde för alla kommuninvånare. Den offentliga konsten bidrar till att skapa en identitet för både torget och Eslöv som ort, säger Eva Hallberg, kommundirektör i Eslövs kommun, som även deltagit i det sju personer starka juryarbetet.

Övriga tävlande bidrag inkom från Alicja Kwade och Maria Miesenberger.

För mer information
Katarina Andrén, VD Sparbanksstiftelsen Finn, 046-16 77 00
Helena Björkman, bankchef Sparbanken Skåne, 046- 37 18 10
Kristina Möster Nilsson, curator, 070-207 50 56
Johan Plambeck, projektledare Eslövs kommun, 0413-623 87

Om donationen
Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn offentliggjorde ifjol en donation på fem miljoner kronor till Eslövs kommun för utsmyckning av Stora torg i samband med kommande förnyelse av torget. Det handlar om ett platsspecifikt verk där den exakta utformningen nu avgjorts i en tävling. Visionen är ett konstnärligt förhållningssätt till Eslövs historia och nutid, där omvandlingar varit förutsättningar för att staden överhuvudtaget finns och fortsätter att utvecklas. Samtidigt som verket blir en tidsmarkör ska det följsamt vara en del av staden i kommande generationers vardag.

Om konstnären
Liva Isakson Lundin är född 1990 i Stockholm, där hon också bor och arbetar. 2016 tog hon sin examen på Kungliga Konsthögskolan. Liva Isakson Lundin arbetar främst med storskaliga installationer där material och möten mellan olika material undersöks och formas. Rymd, vikter och balans karaktäriserar hennes uttryck. Liva Isakson Lundin har tidigare bland annat ställt ut på Bonniers konsthall, Västerås konstmuseum och Ahlbergshallen i Östersund.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Som sparbank engagerar vi oss i det lokala.
Helena Björkman, bankchef