Sparbanksstaden Lund + Studentstaden Lund = sant

Sparbanken Skåne fördjupar sitt engagemang i studentstaden Lund. Bankens ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Finn går nu in som finansiär i den kommande renoveringen av AF-borgen i Lundagård.

AF-borgen är inte bara navet i det akademiska livet i Lund, utan är med sina många fest- och arrangemangslokaler en mötesplats för hela Skåne. Själva byggnaden har anor från 1800-talet. Idag finns ett behov av renovering och modernisering.

Sparbanken Skåne har genom sina föregångare (som Sparbanken Finn, Lundabygdens Sparbank och Sparbanken i Lund) verkat i Lund sedan 1800-talets första hälft. Banken finns idag representerad med tre kontor i staden och stödjer såväl privatpersoner som företag och föreningar. Inte minst bland studenter är Sparbanken Skåne en aktiv bank.

När AF-borgen nu byggs om i ett omfattande projekt närmaste åren, är banken engagerad. Sparbanksstiftelsen Finn bidrar med tio miljoner kronor till projektet, pengar som bland annat ska gå till renoveringen av Stora salen på plan 2.

– Vi är ett av de äldsta företagen i Lund och vill stödja staden på alla sätt vi kan. AF-borgen är en viktig plats för möten människor emellan och när den nu ska förnyas är vi glada att kunna engagera oss tillsammans med Sparbanksstiftelsen Finn. Vi investerar i framtiden för Lund, säger Sparbanken Skånes bankchef Rasmus Roos.

Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre lokala sparbanksstiftelser. Dessa säkerställer att viktiga beslut om banken fattas lokalt, och förvaltar också vinstutdelning från bankrörelsen och ser till att pengarna kommer till nytta i samhället.

– Detta är sparbanksidén i praktiken. Den renoverade AF-borgen är något vi hoppas ska skapa glädje för många. Lund är en högt ansedd studentstad, både nationellt och internationellt. Detta har uppnåtts genom en kombination av hög akademisk kvalitet och ett levande studentliv. AF-borgen har en central roll som mötesplats och aktivitetscenter för studenterna, säger Katarina Andrén, VD för Sparbanksstiftelsen Finn.

– Bidraget från Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanken Skåne betyder mer än vad som går att uttrycka för AF-borgen. Det är tydligt att det finns en genuin förståelse hos banken för hur mycket föreningsliv och engagemang som möjliggörs genom att ha studenternas arena vid god vigör, säger Stina Åkesson, VD för AF-borgen.

Om renoveringen av AF-borgen
Arbetet inleds våren 2019 och beräknas kosta 80 miljoner kronor. Projektet har tre huvuddelar:

  • Ny hiss med ingång från markplan mot Georg Karlins plats 
  • Ny scen på bottenplan, som ersätter Konsertsalen på plan 2
  • Stora salen med biytor: sammanslagning med Konsertsalen, ny trappa som förbinder salen med Aten, toaletter, renovering av scenen inklusive bakutrymmen

  Därutöver planeras investeringar i förbättrade stödfunktioner som utökad garderob, nya toaletter i markplan inklusive tillgängliga toaletter, ventilation, sprinklers med mera. Finansieringen av byggdelen är säkrad genom donationer och bidrag.

  För mer information
  Rasmus Roos, bankchef Sparbanken Skåne, 046-16 23 11
  Katarina Andrén, VD Sparbanksstiftelsen Finn, 046-16 77 00
  Stina Åkesson, VD AF-borgen, 046-38 49 06

  Om Sparbanken Skåne
  Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

  Om Sparbanksstiftelsen Finn
  Sparbanksstiftelsen Finn är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att med omsorg välja de projekt som ska tilldelas bidrag skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del.

  Taggar:

  Prenumerera

  Media

  Media

  Dokument & länkar

  Citat

  Det är tydligt att det finns en genuin förståelse hos banken för hur mycket föreningsliv och engagemang som möjliggörs genom att ha studenternas arena vid god vigör.
  Stina Åkesson, VD AF-borgen