Sparbanken Skåne går över till närproducerad solel

Report this content

Sparbanken Skåne satsar på närproducerad el. Som första kund ingår banken ett tioårsavtal för att köpa sin förbrukning av el i landets största solcellspark som byggs utanför Sjöbo – och som dessutom får Sparbanken Skånes namn.

Ett långsiktigt och hållbart förhållningsätt till omvärlden är grundläggande i Sparbanken Skåne. Detta innebär bland annat att använda jordens resurser på ett ansvarsfullt sätt. Banken har nu beslutat att gå över till ursprungsgaranterad el från Skånes nya solcellspark utanför Sjöbo, som när den står klar i juni 2019 blir den största i sitt slag i landet.

– El som produceras på rätt sätt är ett av de mest hållbara energislagen. Just solceller är väldigt effektivt för att ta tillvara förnyelsebar energi och själva anläggningarna är också skonsamma för miljön. Därför satsar vi på närproducerad el för hela vår verksamhet, säger bankchef Johan Fjelkner.

Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo kommer att kunna producera drygt 6 GWh per år. Banken har förbundit sig att kunna köpa 2 GWh/år under en tioårsperiod, vilket täcker alla kontor och övriga delar av verksamheten.

– När Sparbanken Skånes Solcellspark invigs i sommar kommer den att vara störst i Sverige. Intresset för el med ursprungsgaranti ökar, och det är positivt att aktörer som Sparbanken Skåne visar vägen med tydliga och långsiktiga satsningar, säger Erik Martinsson, VD på Svea Solar som är bolaget som konstruerar anläggningen. 

Under våren 2019 har Sparbanken Skåne även köpt in sex elbilar.

– Vi strävar efter att klara interna möten med så få resor som möjligt. Men ibland behöver man transportera sig, exempelvis till kundmöten. När det inte går att åka buss eller tåg känns det bra att kunna ha närproducerad skånsk solel i tanken, säger Johan Fjelkner.

För mer information
Johan Fjelkner, bankchef Sparbanken Skåne, 0416-261 77
Erik Martinsson, VD Svea Solar, 073-060 89 10

Om Sparbanken Skånes Solcellspark
Med 21 080 solpaneler på tolv hektar mark blir Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo landets största i sitt slag. Bakom uppförandet av parken står det rikstäckande företaget Svea Solar, i samarbete med investerare och lokala markägare. Sparbanken Skåne kommer att ta sin el från parken, motsvarande cirka 2 GWh/år vilket är en tredjedel av anläggningens initiala kapacitet. Parken, som också får bankens namn, invigs den 13 juni 2019.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Solceller är effektivt för att ta tillvara förnyelsebar energi. Därför satsar vi på närproducerad el för hela vår verksamhet.
Johan Fjelkner, bankchef