Sveriges största solcellspark invigd i Skåne – vandringspris överlämnat

Landets största solcellspark invigdes på torsdagen utanför Sjöbo. Anläggningen sträcker sig över tolv hektar, men där marken fortsatt kommer att utnyttjas som betesmark för strövande får. Första kund i anläggningen är Sparbanken Skåne som framöver tar all sin el ursprungsmärkt från parken.

På invigningen överlämnades vandringspriset för Sveriges största solcellspark, som tidigare innehades av Nya Solevi i Göteborg. Närvarade under ceremonin gjorde bland andra Länsstyrelsens miljödirektör i Skåne Annelie Johansson, Svea Solars vd Erik Martinson och Sparbanken Skånes bankchef Johan Fjelkner samt hållbarhetsansvariga Maria Stagmo.

– Solcellsanläggningen innebär ett önskat tillskott till den förnybara elproduktionen i länet. Den bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser och innebär att vi ökar vår egen självförsörjningsgrad av elproduktion i Skåne, säger Annelie Johansson som konstaterar att hela 75 procent av elen som används i länet idag kommer utifrån.

Anläggningen, som får namnet Sparbanken Skånes Solcellspark, har en produktionskapacitet på cirka 6 GWh per år. Bakom uppförandet står företaget Svea Solar, i samarbete med privatinvesterare och lokala markägare.

– Omställningen till förnybara energikällor är något vi alla måste jobba med. Men det unika med Sparbanken Skånes Solcellspark är inte tekniken, utan att det är alltigenom privata aktörer som står bakom en solcellssatsning i denna storlek, säger Erik Martinson på Svea Solar.

– Detta handlar inte bara om en hållbar miljö, utan även om fortsatt tillväxt och utveckling i vår region. Närproducerad el kommer att bli viktigare framöver och vi vill vara med och bidra till att säkerställa tillgången till hållbar energi här i Skåne. Det är en investering i framtiden på flera plan, säger Johan Fjelkner på Sparbanken Skåne.

För mer information
Johan Fjelkner, bankchef Sparbanken Skåne, 0416-261 77
Erik Martinson, vd Svea Solar, 073-060 89 10
Annelie Johansson, miljödirektör Länsstyrelsen Skåne, 070-609 36 11

Om Sparbanken Skånes Solcellspark
Med 21 080 solpaneler på tolv hektar mark är Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo landets största i sitt slag. Bakom uppförandet av parken står det rikstäckande företaget Svea Solar, i samarbete med investerare och lokala markägare. Sparbanken Skåne kommer att ta sin el från parken, motsvarande cirka 2 GWh/år vilket är en tredjedel av anläggningens initiala kapacitet. Parken, som också får bankens namn, invigdes den 13 juni 2019.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Närproducerad el kommer att bli viktigare framöver och vi vill vara med och bidra till att säkerställa tillgången till hållbar energi här i Skåne.
Johan Fjelkner, bankchef