Så tar du kommando över din pension

Report this content

Pensionsåldern i Sverige höjs nästa år, enligt ett förslag på väg till riksdagen. Det är den första av en rad höjningar. För den som vill behålla sin flexibilitet kring tidig pension handlar det nu om att agera själv.

Medellivslängden i landet ökar och det påverkar våra pensioner. Förenklat kan man säga att pensionspengarna måste räcka för fler och under en längre tid. En förändring av systemet är på gång och riksdagen tar senare i år ställning till ett förslag som innebär höjningar i flera steg av den allmänna pensionsåldern.

– Att pensionssystemet ses över är inte oväntat, men för den som siktat in sig på en tidig pension förändras verkligen förutsättningarna. Det blir nu allt viktigare att ta tydlig kontroll över de delar av pensionen man själv kan påverka, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Att jobba, betala skatt och ha en tjänstepension från arbetsgivaren är det viktigaste för den framtida pensionen. I den allmänna pensionen ingår också premiepension, där man som privatperson själv kan välja placering för det intjänade kapitalet.

– Jag rekommenderar att man gör ett aktivt val för premiepensionen. Med många placeringsalternativ kan det kännas som lite av en djungel, men det är alltid klokt att ta ett eget beslut. Inte minst handlar det om att granska avgifterna i olika fonder, säger Anders Hansson.

Än viktigare för den som har ekonomisk möjlighet kan vara att komplettera den allmänna pensionen och tjänstepensionen med ett eget sparande, menar Anders Hansson. Här kan utrymme skapas för att parera förändringar i pensionssystemet – som just den höjda pensionsåldern.

– För många av oss är det relativt långt till pensionen och vi kan mycket väl få se ytterligare förändringar av systemet. Att regelbundet lägga undan lite pengar själv bidrar ganska snabbt till större frihet i ekonomin. Att spara till pensionen är ett utmärkt sätt att planera för framtiden.

Statistik från Pensionsmyndigheten som Sparbanken Skåne beställt visar att nära en fjärdedel av skåningarna tidigare valt att börja ta ut allmän pension i åldrarna 61-63, det åldersintervall som påverkas av remissförslaget.

– Ett eget pensionssparande skapar flexibilitet, inte minst kring frågor om att kunna gå ner i arbetstid och när man slutligen väljer att pensionera sig. En generationsfond som per automatik sänker risken ju närmare pensionen man kommer är bra. Med många år kvar till pension kan man ta en lite högre risk med en större andel aktier i sin placering, säger Anders Hansson.

I förslaget kring förändrad pensionsålder

  • År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 62 år, från 61 år. 
  • År 2023 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till 63 år. 
  • År 2026 ändras den lägsta åldern för att ta ut allmän pension till att gälla tre år före den riktålder som införs. Riktåldern kopplas till medellivslängdens utveckling och kommer troligen vara 67 år vid införandet, vilket innebär att pensionen tidigast kan tas ut vid 64.

Anders Hanssons tre pensionstips

  • Sätt dig in i hur de olika delarna av pensionssystemet fungerar. Kunskap skapar möjligheter! 
  • Kolla att din arbetsgivare betalar in tjänstepension för dig, framförallt när du byter jobb. Många tänker på att det är viktigt att få rätt lön, men glöm inte tjänstepensionen. 
  • Se över din ekonomi och vad du skulle kunna spara in på för att komma igång med ett eget pensionssparande. Även ett litet månatligt sparande växer över tid till betydande belopp.
     

För mer information
Anders Hansson, privatekonom, 046-37 18 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Banken ägs huvudsakligen av tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Det blir allt viktigare att ta tydlig kontroll över de delar av pensionen man själv kan påverka.
Anders Hansson, privatekonom