Skåneleden på Hovdala får nytt vindskydd

Report this content

Under sommaren har de nybyggda vindskydden Birk och Birka vid Skåneleden på Hovdala naturområde gjort stor succé. Nu blir det tredje vindskyddet Ronja verklighet, genom engagemang från Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen 1826.

Den nya lägerplatsen vid Hovdala Vandringscentrum har namnet "Mellan skymning och gryning". Två arkitektritade vindskydd ligger inbäddade i grönskande björkskog där besökare kan vila och övernatta i tystnad och stillhet. Tanken har varit tre vindskydd, men medel har saknats för att kunna slutföra det. Nu förenar Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen 1826 krafter med kommunen och det tredje och större skyddet kan uppföras.

– Detta betyder att vi kan fortsätta utveckla vandringscentrumet på Hovdala. Möjligheterna ökar att nå ut brett till allmänheten och vi är övertygade om att satsningen även främjar turismen i området, säger Lars-Erik Williams, kommunekolog på Hässleholms kommun.

Planen är att lägerplatsen på Hovdala framöver också ska kunna nyttjas av skolklasser för pedagogisk verksamhet.

– Som sparbank vill vi och våra ägarstiftelser medverka till en positiv utveckling i samhället. För Hässleholm är just naturen och de goda friluftsmöjligheterna en stor tillgång. Vi tror att vindskydden kommer att kunna skapa glädje för många och även bidra till profilering för kommunen. Vi ser satsningen som en investering i framtiden, säger Gunilla Bengtsson, bankchef på Sparbanken Skåne.

Tack vare stödet på drygt 100 000 kronor kan bygget av vindskyddet både komma igång och avslutas under hösten. Det hela blir möjligt genom att bankens ägarstiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser.

De mindre vindskydden rymmer 3-5 personer, medan det större skyddet får plats för 6-8. Samtliga skydd är klädda i björkpanel och har en rundad form som smälter in i den omgivande miljön. Bokning av plats sker hos fritidskontoret i Hässleholms kommun, till en kostnad av 200 kr per natt/skydd.

Fakta
Hovdala naturområde hade rekordmånga besökare under juli 2019. Senaste året beräknas drygt 12 000 besökare ha passerat mätpunkten på en av vandringslederna, en ökning på 39 procent jämfört med motsvarande tolvmånadersperiod året innan.

Skåneleden omfattar 125 mil vandringsled genom 32 kommuner. Leden går i stor utsträckning över privatägd mark. De första sex etapperna av leden invigdes 1978.


För mer information
Gunilla Bengtsson, bankchef Sparbanken Skåne, 0479-158 09
Lars-Erik Williams, kommunekolog Hässleholm, 0451-26 83 99
Östen Gunnarsson, vd Sparbanksstiftelsen 1826, 070-619 85 58

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen 1826 är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Stiftelsen har också till uppgift att genom avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott och kultur i företrädesvis Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Som sparbank vill vi medverka till en positiv utveckling i samhället.
Gunilla Bengtsson, bankchef