Bertil Engström kommer att föreslås för omval som styrelseordförande

Report this content

Valberedningen i Sparbanken Skåne kommer att föreslå Bertil Engström för omval som styrelseordförande vid årsstämman 2024. 

Bertil Engström var mellan åren 2014 och 2021 styrelseordförande i Sparbanken Skåne och tillträdde åter som ordförande under våren 2023. 

– Med Bertil Engström som ordförande skapas kontinuitet och bra förutsättningar för att fortsätta bankens goda utveckling. Vi kommer därför att föreslå omval av Bertil Engström vid årsstämman 2024, säger Bo Lundgren, ordförande för valberedningen i Sparbanken Skåne. 

För mer information
Bo Lundgren, valberedningens ordförande, 070-615 46 51
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 juni 2023 klockan 8.30 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar: