Bo Bengtsson ny styrelseordförande i Sparbanken Skåne

Report this content

Årsstämman i Sparbanken Skåne har utsett Bo Bengtsson till ny styrelseordförande i banken. Stämman valde också in Christian Karlsson och Stefan Prahl som nya styrelseledamöter. I samband med detta tillträder som tidigare meddelat Rasmus Roos som VD.

Skiftet på VD- och ordförandeposten i Sparbanken Skåne kommunicerades under 2020 och har nu genomförts enligt plan. Bertil Engström, som verkat som ordförande sedan Sparbanken Skåne bildades 2014, lämnar över till Bo Bengtsson som arbetat som VD i drygt 20 år i Kristianstad Sparbank, Sparbanken 1826 och nu senast Sparbanken Skåne. 

Samtidigt tillträder Rasmus Roos som ny VD för Sparbanken Skåne. Han kommer närmast från ett uppdrag som bankchef och vice VD i banken. Rasmus Roos är utbildad vid Högskolan i Kristianstad inom industriell ekonomi samt vid Lunds universitet där han har en masterexamen i företagsekonomi med inriktning mot finansiering, marknadsföring och management. Han har arbetat på Sparbanken Skåne och dessförinnan Sparbanken Öresund och Sparbanken Finn sedan 2005.

Till ny vice VD har Johan Fjelkner utsetts. Han tar uppdraget vid sidan av tjänsten som bankchef för bankområde Södra. Johan Fjelkner har arbetat på Sparbanken Skåne och tidigare Färs & Frosta Sparbank sedan 2002.

– Detta är ett naturligt generationsskifte för banken. Genom att bibehålla den kompetens och erfarenhet som byggts upp genom åren säkerställer vi kontinuitet och att den goda utvecklingen kan fortsätta för Sparbanken Skåne, säger avgående styrelseordförande Bertil Engström.

Årsstämman beslutade också om aktieutdelning till ägarna samt valde in två nya ledamöter i styrelsen:

  • Christian Karlsson, advokat och delägare i advokatfirman Vici i Lund
  • Stefan Prahl, tidigare kreditchef i Sparbanken Skåne och Färs & Frosta Sparbank

Lämnar styrelsen gör Pär Frankenius och Helene Hartman.

– Vi tackar Pär och Helene för sitt starka och mångåriga engagemang för banken, säger Bertil Engström.

För mer information
Bertil Engström, avgående styrelseordförande, 070-693 82 84
Bo Bengtsson, ny styrelseordförande, 044-13 83 15
Rasmus Roos, VD, 046-16 23 11

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 mars 2021 klockan 16.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar