Fem frågor om privatekonomin att ha koll på i höst

Report this content

De stora coronarestriktionerna har lyfts i Sverige och vardagslivet börjar återgå till det normala. Betyder det också att ekonomin är som vanligt igen? Sparbanken Skånes privatekonom Anders Hansson listar fem saker att hålla koll på under hösten 2021 som kan påverka din plånbok.

Coronakrisen har präglat vardagen för både människor och företag under de senaste ett och ett halvt åren och gör i viss mån det fortfarande. Men i och med de lättnader i restriktionerna som infördes den 29 september kan livet alltmer börja återgå till det normala.

Samtidigt pågår flera viktiga skeenden i omvärlden som berör privatekonomin och som det kan vara klokt att ha koll på. Många kunder har hört av sig till banken under de senaste veckorna med frågor om allt från börsoro och ränteprognoser till utvecklingen i Kina. 

Här sammanfattar Sparbanken Skånes privatekonom Anders Hansson fem vanliga frågor som banken får just nu.

Vad händer på börsen? 
– Mycket pekar på att det kan bli en skakig resa på aktiemarknaderna under hösten. Ett av orosmolnen är stigande inflation. Bakom detta ligger bland annat ökade energi- och fraktpriser och komponentbrist till industrin, vilket är en följd av pandemin. Svenska Riksbanken tror att inflationen dämpas igen, medan andra experter menar att världens centralbanker kommer att dra ner på sina tillgångsköp framöver. 

Vad ska hända med räntan i framtiden?
– Med inflationsoro följer ränteoro. Långa räntor i USA har redan rört sig uppåt vilket påverkat börserna negativt, framförallt inom den tillväxtorienterade tekniksektorn. Här i Sverige håller Riksbanken kvar vid sin prognos om en styrränta på 0 procent så långt fram som till 2024. Men om inflationen skulle ta ytterligare fart så kommer långräntorna sannolikt att fortsätta uppåt.

Hur kommer bostadsmarknaden att utvecklas?
– Riksbankens räntebana pekar mot fortsatt låga rörliga bolåneräntor. Den gällande prognosen betyder sannolikt att bostadsköpare även framgent kommer att våga ta steget in på marknaden, med höga priser och fortsatt kreditexpansion som följd. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi har upplevt en situation under de senaste ett och ett halvt åren som vi aldrig varit med om tidigare och att prisutvecklingen under pandemin varit kraftig.

Vad händer i Kina?
– Det finns en allmän oro över tillväxten i Kina. Avmattningen i det andra kvartalet har fortsatt under tidig höst och mer specifikt har den kinesiska fastighetsmarknaden varit i fokus under de senaste veckorna, då en av de större fastighetsutvecklarna i landet haft likviditetsproblem och svårigheter att betala sina räntor. Det som händer i Kina är viktigt för omvärldens ekonomier och riskaptit, och påverkar både handel och aktiemarknader och därigenom sparande i värdepapper och fonder.

Vad tror ni om konjunkturen i Sverige?
– Återhämtningen i den svenska ekonomin bedöms ta fart under det tredje kvartalet. Konjunkturinstitutet tror att Sverige, med lättade restriktioner och fler vaccinerade, går in i en ”mild” högkonjunktur 2022 även om arbetslösheten väntas bli jämförelsevis hög. Det dröjer ända till 2023 innan arbetslösheten pressas ner till 7,0 procent, enligt den senaste prognosen. Här i Skåne har vi ett fortsatt problem med långtids- och ungdomsarbetslöshet, samtidigt som vi ändå ser att många branscher har börjat anställa igen.

– Avslutningsvis skulle jag vilja trycka på vikten av att alltid ha utrymme i privatekonomin för höjda räntor. Den som är orolig kan överväga att binda en del av bolånet för att få bättre kontroll på kostnaderna under de närmaste åren. Den som upplever att risken är hög i sina placeringar kan med fördel ta kontakt med sin bank för rådgivning. En god privatekonomi ska vara en källa till trygghet, säger Anders Hansson. 

För mer information
Anders Hansson, privatekonom, 046-37 18 44
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 

Taggar: