Forskning om geners roll vid tidig stroke prisas

Report this content

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Medel som bland annat går till ett forskningspris. Årets mottagare av Sparbanken Skånes Forskningspris är Andreea Ilinca, för sin kliniskt betydelsefulla forskning om ärftliga faktorers roll för utveckling av stroke hos unga vuxna.

De senaste tio åren har antalet personer som drabbas av stroke i Sverige minskat till cirka 25 000 personer per år. Men i gruppen som är 55 år eller yngre är antalet fall någorlunda konstant. Andreea Ilincas forskning inriktar sig på den här gruppen och hon kartlägger ledtrådar till varför de drabbas. 

Det är tidigare känt att högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes och livsstilsfaktorer ger en högre risk att insjukna i stroke, men hos 40 procent av de yngre som drabbas saknas förklaring till sjukdomen. 

– Många känner inte till att vissa olagliga droger är en riskfaktor för stroke och kan vara en anledning till att unga personer drabbas. Även hormonella behandlingar kan ligga bakom. Men i min forskning undersöker jag de patienter där stroken inte kan förklaras av kända riskfaktorer, säger Andreea Ilinca, forskare i klinisk neurologi vid Lunds universitet och överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus.

Man skulle kunna kalla Andreea Ilinca för en genetisk detektiv som söker svar på om generna kan förklara sjukdom när annan förklaring saknas. I forskningen utgår hon från Lund Stroke Register, ett patientregister som gör det möjligt att undersöka förekomst av stroke i samhället, vilka riskfaktorer som påverkar och hur prognosen efter stroke ser ut. 

– Genom att studera arvsmassan hos de som drabbas och deras släktingar, kartlägger vi om det finns genetiska orsaker som kan förklara stroken, berättar Andreea Ilinca.

Hon har bland annat studerat en släkt i södra Sverige med flera personer som insjuknat med småkärlssjukdom i hjärnan, en sjukdom som kännetecknas av hjärninfarkt. Resultaten har gett ledtrådar som tyder på att en ovanlig genetisk variant i MAP3K6-genen har samband med sjukdom i hjärnans kärl och tidig stroke. Just nu undersöker hon en grupp patienter från Malmö med stroke, där det inte går att förklara uppkomst av sjukdom med andra kända riskfaktorer. Förhoppningen är att upptäcka om de också har denna, eller andra genetiska varianter, som kan förklara sjukdomen. 

Att på det här sättet identifiera genetiska varianter som medför en högre risk att drabbas av stroke, hoppas Andreea Ilinca kan rädda liv i framtiden. 

– Någon gång i framtiden kan vi upptäcka personer som har en stor genetisk risk för stroke innan de drabbas.  Jag hoppas att det leder till att vi kommer att kunna behandla dessa personer förebyggande, innan de utvecklar sjukdomen. Det börjar med att vi kartlägger risken och får mer kunskap om varför yngre drabbas av stroke.

Hur känns det att få ta emot Sparbanken Skånes Forskningspris?

– Jag är tacksam och stolt! Det motiverar mig i min fortsatta forskning om vad det är som gör att en del drabbas av stroke i ung ålder, säger Andreea Ilinca.

Priset delas ut den 28 oktober under Strokeveckans kvällsevenemang. Strokeveckan arrangeras av Medicinska fakulteten, Sparbanken Skåne och Region Skåne. Mer information om Strokeveckan finns på https://www.medicin.lu.se/strokeveckan

För mer information
Andreea Ilinca, forskare vid Lunds universitet och överläkare i neurologi vid Skånes universitetssjukhus, 076-060 70 62 
Maria Wallinius, Sparbankstiftelsen Färs & Frosta, 072-206 65 27

Fakta stroke 
Årligen drabbas cirka 25 000 personer i Sverige av stroke, antingen orsakad av en blodpropp som leder till syrebrist i hjärnan eller en blödning i hjärnan. Högt blodtryck, höga kolesterolvärden, diabetes, förmaksflimmer och livsstilsfaktorer som exempelvis rökning är kända riskfaktorer för stroke. Allt fler forskningsresultat tyder dock på att genetiska faktorer också spelar en stor roll.

Om strokepriset och forskningsanslag 
Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta donerade 2016 cirka 16 miljoner kronor till strokeforskning vid Lunds universitet över en sexårsperiod. Utöver forskningspriset på 100 000 kronor som delas ut till en forskare som visat prov på särskilt framstående strokeforskning delar stiftelsen även ut forskningsanslag om 2 miljoner kronor. 

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 350 miljoner kronor delats ut.

Taggar: