Kurser bryter digitalt utanförskap – 100 000 utbildade i teknik och ekonomi

Report this content

Den snabba digitaliseringen i samhället påverkar alla, ung som gammal. Att kunna hantera de nya digitala verktygen är i slutänden en fråga om demokrati. Sparbanken Skåne arbetar tillsammans med UtbildningsForum för att bryta det digitala utanförskapet – i ett initiativ som hittills engagerat 100 000 anmälda deltagare. 

En elektronisk identitet har på bara några år blivit en förutsättning i samhället. Skatteverket, Försäkringskassan, apotek och nätdoktorer är alla exempel på aktörer som lanserat funktioner på webben som kan göra livet enklare. De allra flesta banker har idag både internetbank och egna appar där man kan lösa vardagliga ärenden. Men alla har inte lika lätt för att ta till sig ny teknik och enskilda individer riskerar att hamna i ett utanförskap.

2019 års upplaga av ”Svenskarna och internet” (Internetstiftelsen) publiceras den 15 oktober, men redan ifjol lyfte rapporten fram problematiken kring digitalt utanförskap. En halv miljon svenskar använder aldrig internet och lika många till använder inte nätet på daglig basis. De flesta är äldre och känner sig uttalat mindre delaktiga i det digitala samhället.

– Teknik ska skapa möjligheter, inte hinder. Vi ser att den digitala utvecklingen medför stora krav för individer som inte alltid har den tekniska kunskapen. Här kan vi göra en viktig insats för att minska klyftorna, säger Anders Hansson, privatekonom på Sparbanken Skåne.

Banken erbjuder sedan 2016 lättillgängliga kurser för kunder och allmänhet i digitala tjänster som internetbank och Mobilt BankID samt det så viktiga ämnet digital säkerhet. Det sker i samarbete med UtbildningsForum, en fristående verksamhet som finansieras av bankens tre ägarstiftelser.

– Kurserna utgår från en bred syn på det digitala livet. Vår förhoppning är att bidra till ökad kunskap, trygghet och självständighet för individer, att i möjligaste mån vara med och bryta digitalt utanförskap, säger Anders Hansson.

På många sätt är Mobilt BankID den nyckel som låser upp andra digitala servicefunktioner i samhället idag. Enligt ”Svenskarna och internet 2018” är det hela 1,5 miljoner svenskar som inte använder Mobilt BankID. På kurserna avhandlas inte bara hur man drar nytta av digitala tjänster, utan även hur man använder dem på ett säkert sätt. Exempelvis är BankID att betrakta som en värdehandling. Ett av budskapen på kurserna är att aldrig använda BankID på uppmaning av någon som kontaktar dig.

Sparbanken Skåne arbetar vidare i en tradition av fortbildning inom privatekonomi. Förr, när sparbanksidén var ung, kunde det handla om planering och nödvändig hushållning för att klara vardagen, medan en av huvuduppgifterna idag är att hjälpa människor att själva utveckla sin ekonomi.

– För att möta marknaden och attrahera fler användare har tekniken blivit mer användarvänlig och prisbilden förmånligare på exempelvis mobiltelefoner. Samtidigt har kraven och förväntansbilden från samhället blivit större. I Sverige har vi alltid legat i framkant när det gäller att ta till oss ny teknik, men det behövs en rimlig tid för anpassning och just denna tid är väldigt individuell. Mycket handlar om tillit till det nya. Det är här vi kan göra skillnad, säger Åsa Hallén Andersson, vd på UtbildningsForum.

Pressinbjudan
Medier som är intresserade av utbildningarna bjuds in att delta vid ett kurstillfälle under hösten. Välkommen med anmälan till kristian.svensson@sparbankenskane.se. Tillfälle ges i bland annat Hässleholm, Hörby, Kristianstad, Lund, Sjöbo och Ystad.

För mer information
Anders Hansson, privatekonom Sparbanken Skåne, 046-37 18 44
Åsa Hallén Andersson, vd UtbildningsForum, 0416-41 15 54 
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om svenskarnas internetvanor
Allt fler kopplar upp sig allt mer. Samtidigt finns en halv miljon svenskar som aldrig använder internet, och ytterligare 600 000 som använder internet men inte dagligen. Tre av fyra i dessa kategorier är äldre än 65. Det framgår av ”Svenskarna och internet 2018” från Internetstiftelsen. I mitten av oktober kommer 2019 års rapport.

Om kurserna
UtbildningsForum vänder sig till privatpersoner, småföretagare och föreningar. Under studiecirkelliknande former, i huvudsak i Sparbanken Skånes lokaler, berörs ämnen som digital säkerhet, Mobilt BankID, internetbankens funktioner, appar, bankkort och annan digital service som går att nyttja i samhället. UtbildningsForum vänder sig även till skolväsendet med interaktiva föreläsningar, inriktade mot ekonomi. Verksamheten är icke-vinstdrivande, finansierad av Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen Finn och Sparbanksstiftelsen 1826. Deltagande är kostnadsfritt. Sedan starten 2016 har verksamheten haft 100 000 anmälda deltagare.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar