Landets största solcellspark är nu invigd i Sjöbo – här är bilderna

Report this content

På onsdagen återinvigdes Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo efter en större utbyggnad. Under arrangemanget bjöds intresserad allmänhet på rundvandringar i parken, som återigen är landets största i sitt slag. Talade på scen gjorde bland andra kommunfullmäktiges ordförande i Sjöbo, Stefan Lundgren.

Solcellsparken strax utanför Sjöbo har under sommar och höst byggts ut från 6 GWh årlig elproduktion till 19 GWh. Den nya totalkapaciteten motsvarar hushållsförbrukningen för cirka 3 000 villor under ett år. Bakom satsningen står Svea Solar, Sparbanken Skåne och privata entreprenörer och investerare. 

– Detta betyder mycket för Sjöbo som kommun. Vårt ansvar är att ge medborgarna ett hållbart samhälle och det är precis denna typ av initiativ som pekar ut riktningen för framtiden, säger Stefan Lundgren, ordförande i kommunfullmäktige i Sjöbo och en av talarna vid invigningen på onsdagen.

Totalt slöt ett 40-tal personer upp till arrangemanget och fick förutom scenprogrammet ta del av guidade turer i anläggningen. Parken har över 40 000 solpaneler på 25 hektar mark. Den ursprungliga driftstarten var 2019 och nu i utbyggnaden har teknikutvecklingen gjort att panelerna kunnat placeras tätare än tidigare. De nya panelerna fångar även solljus nerifrån som reflekteras från marken. 

Den ängsliknande miljön i parken har visat sig gynnsam för både växter och djur, och i samband med utbyggnaden har också fem storkbon satts upp i parken.

Under 2020 låg Sjöbo kommun etta på den så kallade Solcellstoppen som branschorganisationen Svensk Solenergi tar fram. Rankningen bygger på installerad soleffekt per capita. Våren 2021 knep Strängnäs förstaplatsen med 500 watt per invånare och Sjöbo blev då tvåa med 456 watt per person. 

På onsdagens återinvigning efter utbyggnaden i Sjöbo framträdde även Svea Solars VD Erik Martinson.

– Det är positivt att så många vill satsa på solkraft – att konkurrensen om störst solcellspark hårdnar. Ett högt tempo behövs för att kunna göra Sverige fossilfritt, där är vi alla vinnare, säger Erik Martinson.

Sparbanken Skåne är finansierande bank i solcellsparken och enskilt största slutkonsument av elleveransen därifrån. Bankens vice VD Johan Fjelkner stod också han på scen under invigningen.

– Parken är ett viktigt steg för mer närproducerad el i Skåne och en god energimix. Det handlar inte bara om att säkra tillgången till el och detta till en rimlig kostnad, utan också om att elen måste produceras på ett hållbart sätt, säger Johan Fjelkner.

Bilder från återinvigningen den 27 oktober bifogas detta pressmeddelande.

För mer information
Erik Martinson, VD Svea Solar, 073-060 89 10
Johan Fjelkner, vice VD Sparbanken Skåne, 044-13 84 38
Stefan Lundgren, ordförande kommunfullmäktige i Sjöbo, 070-212 43 53
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skånes Solcellspark
Anläggningen startades 2019 och byggdes 2021 ut till över 40 000 solpaneler på 25 hektar mark. Produktionskapaciteten uppgår till 19 GWh/år och parken är därmed landets största i sitt slag. Bakom anläggningen står Svea Solar och Sparbanken Skåne i samarbete med privata entreprenörer och investerare. 

Om livet i parken
Sparbanken Skånes Solcellspark är uppförd på obrukbar åkerjord, men det är en miljö som visat sig gynnsam för både växter och djur. På somrarna har betande får skugga under solpanelerna och tillgång till gräs som inte torkat under solen. Förutsättningarna för biologisk mångfald har ökat, enligt en rapport från konsultföretaget Ekoll (2019). Floran i och intill parken består av bland annat kärringtand, blåmonke, syror och fibblor. Området har också bidragit till ökade skydds- och födomöjligheter för grodor och fåglar. I samband med utbyggnaden 2021 sattes fem storkbon upp i solcellsparken.

Om Svea Solar
Svea Solar är Sveriges största solpanelsinstallatör och leder övergången till hållbar och smart energikonsumtion med solcellssystem, smart elavtal, batterier, och elbilsladdare. Svea Solar har verksamhet i Sverige, Spanien, Tyskland, Belgien och Nederländerna. 

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Taggar: