Nytt samarbete skapar lantbruksupplevelser för barn

Sparbanken Skåne har tillsammans med sina ägarstiftelser inlett ett samarbete med LRF Skåne och tre skånska naturbruksgymnasier. Detta ger elever i årskurs 2 möjlighet till ett upplevelserikt besök i bondens i vardag.

Inom ramen för projektet En dag med gårdens djur bekostar Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Finn bussresa till något av gymnasierna i Bollerup, Svalöv eller Önnestad samt guidning på plats. 1 600 elever från olika håll i Skåne deltar under våren.

– Rundvandringarna handlar om matens väg till tallriken från ett levande lantbruk. Barnen möter olika djur och vi tittar också närmare på några av bondens maskiner, vilket brukar vara mycket populärt, säger Nomie Gustafsson, VD på Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

En dag med gårdens djur riktar sig till andraklasser i Eslöv, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Kävlinge, Lund, Osby, Simrishamn, Sjöbo, Staffanstorp, Svalöv, Tomelilla, Ystad och Östra Göinge. Inbjudan har gått ut till skolorna under våren.

– Detta är ett viktigt initiativ för kontakten mellan barn och lantbruk och djur. Själva upplevelsedagen är kopplad till vårt pedagogiska material Bonden i skolan, vilket nu får en större spridning, säger Helén Rosengren, regionchef för LRF Skåne.

Parallellt med En dag med gårdens djur pågår ytterligare ett projekt från banken och sparbanksstiftelserna som riktar sig till elever i årskurs 2. En dag i Ekens magiska värld är en unik liveföreställning, i samarbete med Stiftelsen Skånska Landskap, där naturpedagoger och skådespelare gestaltar jordens mångfald på ett spännande och fantasifullt sätt. Platsen är Fulltofta skog. Totalt deltar 2 500 elever.

Båda satsningarna blir möjliga tack vare samarbetet mellan banken och ägarstiftelserna. Kortfattat handlar sparbanksidén om att en sparbank ska främja sparande och en sund privatekonomi, men också se till att överskott från rörelsen kommer det lokala samhället till godo. Rent konkret är det pengar från Sparbanken Skånes vinstutdelning som genom stiftelserna återinvesteras i olika samhällsutvecklande projekt.

– Sparbanksidén är ett kretslopp. Om regionen där vi verkar utvecklas i positiv riktning och människorna som bor här mår bra, är det också bra för banken. Här gör samarbetet med ägarstiftelserna en verklig skillnad, säger Sparbanken Skånes marknadschef Maria Wallinius.

Representanter från media är välkomna att följa med en klass på En dag med gårdens djur eller närvara under En dag i Ekens magiska värld. Upplevelsedagarna pågår maj månad ut. Kontakta pressansvarig Kristian Svensson för att boka in ett besök.

För mer information
Helén Rosengren, regionchef LRF Skåne, 0413-55 90 14
Nomie Gustafsson, VD Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 072-533 23 67
Maria Wallinius, marknadschef Sparbanken Skåne, 046-37 18 71
Kristian Svensson, kommunikatör Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan stiftelsen bildades 2010 har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen 1826 är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Stiftelsen ska främja sparsamhet genom att verka för att den svenska sparbanksrörelsens grundläggande idéer och värderingar bevaras och utvecklas. Stiftelsen har också till uppgift att genom avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott och kultur i företrädesvis Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Taggar:

Om oss

Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. Läs mer på www.sparbankenskane.se

Prenumerera

Dokument & länkar