Rasmus Roos utsedd till kommande VD för Sparbanken Skåne

Styrelsen i Sparbanken Skåne har utsett Rasmus Roos till ny VD. Han tillträder tjänsten den 29 mars 2021, i samband med årsstämman då nuvarande VD Bo Bengtsson ställer sig till förfogande för val av ny styrelseordförande i banken.

Rasmus Roos har arbetat på Sparbanken Skåne och dessförinnan Sparbanken Öresund och Sparbanken Finn sedan 2005. Sedan 2015 verkar han i bankledningen som bankchef i Lund och har tidigare varit både företagschef och kontorschef. Rasmus Roos är utbildad vid Högskolan i Kristianstad inom industriell ekonomi samt vid Lunds universitet där han har en masterexamen i företagsekonomi med inriktning mot finansiering, marknadsföring och management. Rasmus Roos är född 1978 och bor i Eslöv. 

– Jag är mycket nöjd med att kunna presentera Rasmus Roos som ny VD. Med en grundmurad kompetens på finansområdet och kunskap om hela vår verksamhet, kommer Rasmus att kunna utveckla Sparbanken Skåne ytterligare, efter de framgångsrika åren med Bo Bengtsson som VD sedan bankens bildande 2014. Som tidigare meddelat kliver jag själv åt sidan vid nästa årsstämma, med tanken att Bo tar över som ordförande, säger Bertil Engström, styrelseordförande i Sparbanken Skåne.

Styrelsen har i rekryteringsprocessen samverkat med Alumni och haft både interna och externa kandidater. 

– Jag är hedrad över förtroendet och ser fram mot att tillsammans med styrelsen och alla medarbetare fortsätta den positiva utveckling vi har i banken. Idag är bankbranschen en bransch i förändring. Sparbanken Skåne har en unik position som en stark och regional sparbank, där vi kan visa vårt värde för alla våra kunder, säger Rasmus Roos.

Med omedelbar verkan tar Rasmus Roos över som vice VD i banken. Anders Österberg och Mikael Forsberg som tidigare innehaft titeln, lämnar detta uppdrag men fortsätter i Sparbanken Skåne som affärschef respektive bankchef i Kristianstad.

Bo Bengtsson fortsätter som tidigare meddelat som VD till årsstämman 2021, då han ställer sig till nomineringskommitténs förfogande för förslag till ny ordförande i banken. Stämman är planerad till den 29 mars och vid denna tidpunkt tar alltså Rasmus Roos över som VD.

– Det som sker nu är ett naturligt generationsskifte där vi bibehåller den kompetens och erfarenhet som byggts upp i banken. Ambitionen är att jag själv kvarstår som arbetande styrelseordförande. Jag ser verkligen fram mot att fortsätta arbeta tillsammans med Rasmus, men i nya roller, säger Bo Bengtsson. 

För mer information
Bertil Engström, styrelseordförande, 070-693 82 84
Rasmus Roos, bankchef, vice VD och tillträdande VD, 046-16 23 11
Bo Bengtsson, VD, 044-13 83 15

Denna information är sådan information som Sparbanken Skåne är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 24 juni 2020 klockan 8.00 CET.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar