Samverkan för fri träning för ungdomar

Report this content

Ungdomar behöver röra sig – både för att må bra och för att prestera i skolan. Gerdahallen och Sparbanken Skåne ger nu alla niondeklassare och gymnasieungdomar i Lund möjlighet till fri träning på morgonen, i ett projekt som sträcker sig upp mot fyra år.

Genom samarbetet får eleverna fritt inträde på vardagar mellan 6.30 och 9.30 till styrketräning och konditionsaktiviteter på Gerdahallen. Det innebär tillgång till gymmet och alla de ledarledda gruppass som hålls på morgnarna. Projektets huvudsyfte är att främja ungdomarnas fysiska och mentala hälsa, med förhoppningen att det i förlängningen också bidrar till skolresultaten.

– Det är välkänt att fysisk aktivitet hjälper oss att må bra. Inte minst bidrar det till att minska känslan av stress i vardagen, något vi alla kan uppleva till och från. Det är viktigt att unga får denna möjlighet att rusta sig. Friskvård är att investera i framtiden, säger Rasmus Roos, bankchef i Lund för Sparbanken Skåne.

Enda kostnaden för att delta är en avgift på 200 kr per person/år för det grundläggande medlemskapet i Gerdahallen. Finansiering av instruktörer och träningspass står Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn för. Det hela blir möjligt genom att bankens ägarstiftelser kan använda vinst från bankrörelsen till samhällsutvecklande insatser.

Redan 2017/2018 gjordes ett första pilotförsök aktörerna emellan, ett samarbete som nu alltså resulterar i ett friskvårdsprojekt för både gymnasium och årskurs 9 som sträcker sig upp mot fyra år fram i tiden. Utvärdering om fortsättning kommer att ske årligen.

– Sverige tillhör idag de länder i Europa med minst obligatorisk idrottsundervisning i skolan. Genom projektet gör vi både gymträning och organiserad gruppträning tillgänglig för fler, utan stora kostnader för eleverna och deras familjer. Vi tror att detta är en satsning som kan göra skillnad för många, säger Rickard Benediktsson, vd på Gerdahallen.

Den fria träningen för niondeklassare och gymnasieelever i Lund börjar den 19 augusti i samband med terminstarten i kommunen.

För mer information
Rasmus Roos, bankchef Sparbanken Skåne, 046-16 23 11
Rickard Benediktsson, vd Gerdahallen, 010-722 21 10
Katarina Andrén, vd Sparbanksstiftelsen Finn, 046-16 77 00

Om Gerdahallen
Stiftelsen för motionsverksamhet vid Lunds universitet, Gerdahallen, grundades 1983 och är belägen mitt i universitetsområdet. Gerdahallen har totalt 7 500 m2 och ca 11 000 medlemmar och är ett av landets största träningscenter på ett och samma ställe. Gerdahallen är en fullserviceanläggning som erbjuder gruppträning, gym och tennis samt sjukgymnastik/fysioterapi, personlig träning, testverksamhet, kostrådgivning, massage, café, shop och konferensfaciliteter. Anläggningen erbjuder ett brett och varierat utbud av gruppträning med ca 200 pass i veckan. Gymmet är öppet dygnet runt.

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en stark regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser.

Om Sparbanksstiftelsen Finn
Sparbanksstiftelsen Finn är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som skapar värden för människor som lever och verkar i regionen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar