Skolor får miljonstöd till nya projekt

Inom ramen för Positiva Projekt får grundskolor i Skåne möjlighet att genomföra aktiviteter som ger en extra dimension till lärande och gemenskap bland eleverna. Bakom satsningen står Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta och Sparbanksstiftelsen 1826. Tillsammans har stiftelserna nu beviljat bidrag till 75 projekt på skolor runt om i Skåne.

Stöd på 25 000 kr går bland annat till Lerbäcksskolan i Lund för att hjälpa eleverna att ordna en välgörenhetskonsert för allmänheten. Slättängsskolan i Kristianstad får 20 000 kr för att genomföra hälsodagar, medan Korsavadskolan i Simrishamn får 15 000 kr för att en särskild undervisningsgrupp med barn med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning ska kunna göra en studieresa till Ven för att träna på det sociala samspelet.

– Detta betyder jättemycket för oss. Sparbanksstödet ger eleverna och oss pedagoger möjlighet att komma ut och göra saker vi inte kunnat annars. Vi ska övernatta på resan till Ven och för många av eleverna blir detta första gången de bor hemifrån. Individerna får lära sig ta ansvar och gruppen kommer svetsas samman på ett mycket positivt sätt, säger Bengt Andersson, lärare vid Korsavadskolan.

Sparbanksstiftelserna som står för bidragen är delägare i Sparbanken Skåne. Stiftelserna använder vinstutdelning från banken till samhällsutvecklande ändamål, helt enligt den gamla sparbankstraditionen. Totalt inför läsåret 2017/18 har bidrag på en miljon kronor beviljats i Positiva Projekt.

– Satsningar på barn och ungdomar är något vi prioriterar i vår stiftelseverksamhet. Det känns fantastiskt att kunna bidra till att så många projekt kan genomföras i skolorna. Här kan vi tillsammans med banken göra en verklig skillnad, säger Nomie Gustafsson, VD för Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta.

På Sparbanken Skånes hemsida finns en fullständig lista över de skolor som nu får bidrag inom ramen för Positiva Projekt, kommun för kommun. Bakgrunden till satsningen är att sparbanksstiftelserna vill skapa möjlighet till något extra i skolan i en vardag som ofta innebär krav och stress. Erbjudandet har riktats till grundskolor i stiftelsernas verksamhetsområden.

För mer information
Nomie Gustafsson, VD Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, 0416-261 91
Östen Gunnarsson, VD Sparbanksstiftelsen 1826, 044-13 83 40
Kristian Svensson, pressansvarig Sparbanken Skåne, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Vi är en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta
Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Vid sidan om detta primära syfte stödjer stiftelsen projekt som bidrar till lokal utveckling inom Färs & Frosta Sparbanks tidigare verksamhetsområde. Sedan stiftelsens grundande år 1999 har mer än 320 miljoner kronor delats ut.

Om Sparbanksstiftelsen 1826
Sparbanksstiftelsen 1826 är delägare i Sparbankens Skåne med en ägarandel på 26 procent. Stiftelsens syfte är att slå vakt om sparbanksrörelsens grundläggande idéer och främja sparsamhet. Stiftelsen har också till uppgift att genom avkastningen på sin förmögenhet dela ut bidrag i syfte att främja näringsliv, samhälle, idrott och kultur i företrädesvis Hässleholm, Kristianstad, Osby och Östra Göinge.

Taggar:

Om oss

Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. Läs mer på www.sparbankenskane.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar