Sparbanken Skåne backar upp nytt integrationsprojekt i Skånes näringsliv

Skånes näringsliv kraftsamlar i ett nytt integrationsprojekt för att hjälpa nyanlända akademiker till arbete. Bland deltagande företag finns Trelleborg, Thule och Tetra Pak. Sparbanken Skåne möjliggör satsningen genom ett bidrag från Sparbanksstiftelsen Öresund.

Tanken med projektet är att under 16 veckor erbjuda nyanlända med eftergymnasial ekonomiutbildning en kvalificerad praktikplats på ett företag. Detta för att hjälpa nyanlända till en snabbare integration, men deltagande företag ska även kunna dra nytta av den multinationella kompetensen. Bland initiativtagarna till projektet märks Trelleborgs vd Peter Nilsson och rektorn vid Ekonomihögskolan i Lund, Fredrik Andersson.

13 företag och organisationer är hittills klara för deltagande: Sparbanken Skåne, Trelleborg, Thule, Lindéngruppen, Höganäs, Tetra Pak, DSV, Lindab, Haldex, Novo Nordisk, Lekolar, Swep och Landskrona stad. Förhoppningen är att skapa totalt 25 praktikplatser på skånska bolag. Sparbanken Skånes ägarstiftelse Sparbanksstiftelsen Öresund går in med 650 000 kronor för att finansiera verksamheten under våren 2016, då den första pilotomgången körs.

– Som lokal skånsk bank vill vi vara med och aktivt bidra till att utveckla samhället. Vi gör bland annat det genom att ge tillbaka via våra ägarstiftelser. Arbetsmarknad och integration är viktiga områden för framtiden och det är självklart för oss att gå in i ett sådant här projekt, säger Bo Bengtsson, vd på Sparbanken Skåne.

Vid sidan av arbetspraktiken ute i näringslivet kommer projektdeltagarna genomgå en validerande och kompletterande utbildning i ekonomi, vid EFL i Lund i partnerskap med Ekonomihögskolan.

– Med de utmaningar som samhället står inför idag att snabbt integrera nyanlända är det viktigt för oss alla att vara med och skapa möjligheten för människor att komma in en arbetsvardag. Eftersom vi säljer våra produkter i 139 länder och har engelska som koncernsspråk kan vi själva dessutom direkt få mycket nytta av att erbjuda praktikplatser till kompetenta människor från andra länder, säger Thules vd Magnus Welander.

Samarbetspartner i projektet är bland annat Arbetsförmedlingen, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och EFL.

Sparbanken Skånes tre ägarstiftelser Sparbanksstiftelsen Färs & Frosta, Sparbanksstiftelsen 1826 och Sparbanksstiftelsen Öresund har uppdraget att förvalta vinst från banken och se till att den kommer samhället till godo. Bara under 2015 delade stiftelserna ut över 60 miljoner kronor i olika bidrag, stipendier och utvecklingsprojekt.

För mer information
Bo Bengtsson, VD Sparbanken Skåne, 044-13 83 15
Magnus Månsson, VD Sparbanksstiftelsen Öresund, 046-16 77 00
Erik Larsson, projektledare EFL, 076- 771 88 66
Kajsa von Geijer, HR-chef Thule, 073-079 90 14

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en närvarande bank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. Genom att förena det bästa hos Sparbanken 1826, Färs & Frosta Sparbank och delar av Sparbanken Öresund har vi skapat en stark regional sparbank med lokala kontor för privat- och företagskunder. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar, där besluten fattas nära dig som kund.

Om Sparbanksstiftelsen Öresund
Sparbanksstiftelsen Öresund är en av ägarna till Sparbanken Skåne. Det är genom avkastningen på stiftelsens förmögenhet, vilken har byggts upp sedan Sparbanken i Lund grundades 1833, som stiftelsen kan dela ut bidrag till olika projekt som bidrar till regionens utveckling. Genom att stödja lokala projekt och initiativ skapar vi värden som kommer människor som lever och verkar i regionen till del. Sedan Sparbanksstiftelsen Öresund bildades, 2010, har drygt 75 miljoner kronor beviljats till olika projekt här i Skåne. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar