Sparbanken Skåne uppdaterar organisationen

Report this content

Sparbanken Skåne stärker organisationen genom att inrätta nya dedikerade enheter för företagskunder och digitala kanaler. Hållbarhetsarbetet får ytterligare fokus och sex bankområden blir till tre i en uppdatering av organisationsstrukturen.

För att kunna ta nästa steg i utvecklingen och säkerställa konkurrenskraft för framtiden antar Sparbanken Skåne den 1 maj en uppdaterad organisation. Det övergripande syftet är att ytterligare stärka kundfokuset och skapa effektiva arbetssätt i hela verksamheten.

Bakgrunden är de förändringar som varit och pågår i omvärlden i form av snabbare affärsprocesser och ökad digitalisering. Samtidigt som konkurrensen hårdnat på bankmarknaden har Sparbanken Skåne växt stadigt sedan bildandet 2014. 

– Vi har växt och med det följer nya krav på rapportering och regelefterlevnad. Vi måste anpassa oss efter omvärlden, men vill inte bara behålla vårt kundfokus utan också utveckla det. För detta måste vi nyttja våra resurser fullt ut, säger VD Rasmus Roos.

Organisationsförändringen innebär ingen övertalighet, utan är en alltigenom offensiv satsning. Sparbanken Skåne har kontor i 15 skånska kommuner och bankrådgivare finns idag tillgängliga sju dagar i veckan via telefon och webb på eget Kundcenter.

Bankverksamheten delas nu in i tre geografiska områden jämte nya enheter för stora företagskunder och digitala kanaler.

  • Bankområde Sydvästra, med bankchef Björn Ovander. Inkluderar kontor på orterna Kävlinge, Lund, Löddeköpinge, Staffanstorp och Veberöd. 
  • Bankområde Mellersta, med bankchef Helena Björkman. Inkluderar kontor på orterna Eslöv, Hörby, Höör, Simrishamn, Sjöbo, Svalöv, Tomelilla och Ystad.
  • Bankområde Nordöstra, med bankchef Gunilla Bengtsson. Inkluderar kontor på orterna Broby, Hässleholm, Kristianstad, Osby och Åhus.
  • Stora företag och affärsspecialister, med ansvarig Anders Österberg.
  • Digitala kanaler, med ansvarig Anna Quist.

– Denna organisation ger oss bättre förutsättningar att ligga i framkant med digitala lösningar och parallellt trappa upp vårt utåtriktade arbete genom att kunna agera nära marknaden. Med företagsenheten ökar vi kompetensutbytet inom banken kring stora företagskunder och räknar även med positiva synergieffekter för medelstora och lite mindre företag, säger Rasmus Roos.

Dessutom inrättas en samlad affärsenhet med affärstödjande funktioner, under ledning av vice VD Johan Fjelkner. Syftet är bland annat att kunna ta ytterligare steg framåt på hållbarhetsområdet, samtidigt som greppet bibehålls kring IT, säkerhet och AML-frågor.

I bankledningen ingår utöver ovan nämnda även kreditchef Johan Tuvesson, HR-chef Maria Stagmo, finanschef Mikael Forsberg och riskchef Magnus Larsson.

För mer information
Rasmus Roos, VD, 046-16 23 11
Johan Fjelkner, vice VD, 0416-261 77
Kristian Svensson, pressansvarig, 046-16 23 09

Om Sparbanken Skåne
Sparbanken Skåne är en regional sparbank för människorna, näringslivet och det lokala samhället. En bank med hög tillgänglighet, smarta tjänster och grundläggande sparbanksvärderingar där besluten fattas nära kunden. Huvudägare är tre skånska sparbanksstiftelser. I samarbete med stiftelserna kan delar av överskottet från bankrörelsen investeras i samhällsutvecklande insatser. 

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar