Bolagsstämma 2021: Ny ledamot föreslås till Specialfastigheters styrelse

Report this content

Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att Sanela Ovcina utses till ny ledamot i bolagets styrelse. Hon efterträder Carin Götblad som suttit i styrelsen sedan 2013 och inte ställer upp för omval.

Sanela Ovcina är regionchef för Migrationsverket Region Väst och har även lång erfarenhet från olika positioner inom Kriminalvården, bland annat som kriminalvårdschef och regionchef.
 
– Jag ser verkligen fram emot att få vara med i Specialfastigheters styrelse nu och bidra med mina kunskaper, kompetenser och erfarenheter, framförallt inom säkerhet och arbetsmiljö, säger Sanela Ovcina.

Följande personer föreslås till omval: Eva Landén, Mikael Lundström, Pierre Olofsson, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén. Eva Landén föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Specialfastigheters årsstämma kommer hållas digitalt tisdagen den 20 april 2021 klockan 11.00-12.00. 

Protokoll samt vd:s anförande kommer att publiceras på Specialfastigheters webbplats efter stämman. Eventuella frågor till vd eller ordförande kan skickas till info@specialfastigheter.se

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Telefon 010-788 62 01

Specialfastigheter äger och förvaltar fastigheter med säkerhetskrav, som till exempel kriminalvårdsanstalter, domstolsbyggnader, polisfastigheter och försvarsfastigheter. Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Fastighetsinnehavet har en lokalarea på cirka 1,1 miljoner kvadratmeter och marknadsvärdet uppgår till drygt 29 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs över hela Sverige. Våra huvudkontor finns i Linköping och Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jag ser verkligen fram emot att få vara med i Specialfastigheters styrelse nu och bidra med mina kunskaper, kompetenser och erfarenheter, framförallt inom säkerhet och arbetsmiljö.
Sanela Ovcina